Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Sev02

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Παροναξίας κ. Καλλίνικος (Νικόλαος Δεμενόπουλος) ἐγεννήθη τῷ  1959 ἐν Ἀθήναις, ἐκ γονέων Ναξίων.

Ἀποφοιτήσας τῆς Βαρβακείου Προτύπου Σχολῆς Ἀθηνῶν, ἐσπούδασε Θεολογίαν εἰς  τό Πανεπιστήμιον Ἀθηνών, ὅπου καί ἐπραγματοποίησε μεταπτυχιακάς σπουδάς εἰς τόν τομέα τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου.

Μετά τήν ἐκπλήρωσιν τῶν στρατιωτικῶν του ὑποχρεώσεων ὑπηρέτησεν ὡς Καθηγητής Θεολόγος εἰς τό Ἀρσάκειον Σχολεῖον  Ψυχικοῦ. Διάκονος ἐχειροτονήθη τῇ 25ῃ Ὀκτωβρίου 1986 καί Πρεσβύτερος - Ἀρχιμανδρίτης τῇ 29ῃ Ὀκτωβρίου 1989 ὑπό τοῦ  Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Ὕδρας κυροῦ Ἱερόθεου.

Ὑπηρέτησεν ὡς Ἱεροκήρυξ καί ὑπεύθυνος Νεότητος τῶν  Ἱ. Μητροπόλεων Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης, Παροναξίας καί Νέας Σμύρνης καί ὡς Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Αἰγίνης. Παραλλήλως ὑπηρέτησεν κατά τήν τελευταίαν δεκαετίαν εἰς τήν Ἱ. Σύνοδον, ὡς Γραμματεύς Αὐτῆς.

Μητροπολίτης Παροναξίας ἐξελέγη τῇ 24ῃ  Ἰουνίου 2008 καί ἐχειροτονήθη τῇ 30ῇ Ἰουνίου 2008. Τά ὀνομαστήρια του  ἄγει τῇ 15ῃ Ὀκτωβρίου, ἐπί τῇ μνήμῃ τῆς Ἀνακομιδῆς τῶν Τιμίων Λειψάνων τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Καλλινίκου Μητροπολίτου Ἐδέσσης.

.

 

© Copyright 2023 Ιερά Μητρόπολις Παροναξίας Back To Top