Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

2014pant    ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ

Πρός

Τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς

Τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Παροναξίας

 

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

      Μιά νέα χρονιά εἶναι καί πάλι γεγονός. Τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ, μᾶς ἀξίωσε νά εἴμαστε ἐν ζωῇ καί νά ὑποδεχόμαστε τό νέο ἔτος 2014. Οἱ μεγαλύτεροι στρέφουμε τή σκέψη μας στά χρόνια πού πέρασαν, ἀναλογιζόμενοι πόσο γρήγορα κυλᾶ ὁ χρόνος. Οἱ μικρότεροι προσβλέπουν στή νέα χρονιά μέ ἐλπίδα καί ἀνυπομονοῦν γιά τό μέλλον πού τούς περιμένει. Μικροί καί μεγάλοι ὅμως, ὅσο κι ἄν περνοῦν τά χρόνια, ὅσο κί ἄν μέ κάθε πρωτοχρονιά λιγοστεύει ὁ χρόνος μας ἐπάνω σέ αὐτή τή γῆ, ὑποδεχόμαστε κάθε νέο χρόνο μέ τήν εὐχή «Χρόνια πολλά»!

      Θά μποροῦσε νά πεῖ κανείς ὅτι αὐτή ἡ εὐχή, αὐτό τό «χρόνια πολλά» πού εὐχόμαστε ὁ ἕνας στόν ἄλλο, ἐνῶ στήν οὐσία ἀποχαιρετοῦμε ἕναν χρόνο ἀπό τή ζωή μας, εἶναι μᾶλλον γεγονός παράδοξο. Αὐτή ὅμως ἡ παραδοξότητα εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἀπόδειξη τῆς αἰώνιας προοπτικῆς, μέ τήν ὁποία ἔπλασε ὁ Θεός τόν ἄνθρωπο.

Ἕνας ἀκόμη χρόνος λοιπόν πέρασε καί ἕνας νέος ξεκίνησε. Ὅλοι μας κάναμε ἕνα ἀκόμα βῆμα, πρός αὐτή τήν αἰωνιότητα πού μᾶς περιμένει. Ἅς ἀξιοποιήσουμε αὐτή τή νέα χρονιά μέ τόν καλύτερο τρόπο πρός αὐτή τήν κατεύθυνση. Τό 2014 ἅς προσπαθήσουμε νά μήν ἐπαναλάβουμε τά λάθη τοῦ παρελθόντος, κάνοντας ἕνα νέο ἐλπιδοφόρο ξεκίνημα πρός τό μέλλον καί πρός τήν αἰωνιότητα. Τή νέα αὐτή χρονιά, ἄς ἀγωνιστοῦμε ἐνάντια στίς ἀδυναμίες μας καί στά ἁμαρτωλά μας πάθη τά ὁποῖα τόσα δεινά μᾶς ἔχουν προξενήσει, προσπαθώντας κάθε μέρα αὐτοῦ τοῦ χρόνου νά γινόμαστε καλύτεροι, βάζοντας στήν καρδιά μας τό γεγονός τῆς πίστεως καί στή ζωή μας τήν παρουσία τοῦ Σωτῆρα Χριστοῦ.

      Οἱ δυσκολίες τῆς σύγχρονης πραγματικότητας, ἀναπόφευκτα θά μᾶς συνοδεύουν καί τή νέα χρονιά. Ὅμως γιά ἐκεῖνον πού ἔχει πίστη καί αὐτές οἱ δυσκολίες ἀποτελοῦν σκαλοπάτι γιά τήν αἰωνιότητα, ὅταν τίς ἀντιμετωπίζει μέ ὑπομονή καί ἐμπιστοσύνη στήν πρόνοια καί τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ.

      Εὔχομαι ὁλόψυχα τό νέο ἔτος 2014 νά εἶναι γιά ὅλο τόν κόσμο ἔτος εὐφρόσυνο, εἰρηνικό καί σωτήριο. Νά μᾶς φέρει ἕνα βῆμα πιό κοντά στό Γεννηθέντα καί Ἐπιφανέντα Σωτῆρα Χριστό καί τήν αἰώνια Βασιλεία Του καί νά εἶναι χρονιά πού θά ἀνοίξουμε τίς καρδιές μας, γιά νά μπεῖ καί νά καρποφορήσει μέσα τους ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, προκειμένου νά ἐπιστρέψει ἡ αἰσιοδοξία καί ἡ ἐλπίδα στή ζωή ὅλων.

Καλή καί εὐλογημένη χρονιά!

Διάπυρος εὐχέτης πρός Κύριον,

Ὁ Ἐπίσκοπός σας

 

ypografh

Ο ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

 

© Copyright 2023 Ιερά Μητρόπολις Παροναξίας Back To Top