ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ

Paros_42.

 

Πολύ παλαιό παρεκκλήσιο, τοῦ 17ου αἰ., τό ὁποῖο ὅμως ἀνακαινίσθηκε ριζικά πρίν μερικές δεκαετίες. Βρίσκεται στήν κεντρική πλατεία τοῦ χωριοῦ, πολύ κοντά στόν ἐνοριακό ναό τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονα. Στό παλαιό ὑπέρθυρο τῆς εἰσόδου του, τό ὁποῖο κατά τήν ἀνακαίνιση τοῦ παρεκκλησίου μεταφέρθηκε καί ἐντοιχίσθηκε στό ἐσωτερικό τοῦ νότιου τοίχου του, ἀναφέρονται τά ἑξῆς: 1644. Μ(η)νή Ἀγούστ(ου) ιδʹ ἀνακ(αι)νίστη ἐκ βόθρου ὁ θῖος ναός τῆς ἁγήας μεγαλομάρτη(ρ)ος Μαρήνας διά ἐξόδου κ(αί) κόπου τοῦ Π(α)π(ᾶ) Πέτρου Κονταρ(άτ)ου. (1) Τό παρεκκλήσιο εἶναι μονόχωρο, καμαροσκεπές, χωρίς νάρθηκα. Στήν πρόσοψή του, δεξιά, ἔχει ἀναγερθεῖ κωδωνοστάσιο, τό ὁποῖο ὅμως δέν ἐναρμονίζεται οὔτε μέ τό παρεκκλήσιο πού ἔχει τόσων αἰώνων ἱστορία, οὔτε βέβαια μέ τό περιβάλλον τοῦ νησιώτικου χωριοῦ. Ἡ Ἁγία Τράπεζα βρίσκεται στό μέσον τοῦ Ἱεροῦ Βήματος. Στό ξύλινο τέμπλο του ὑπάρχουν οἱ παρακάτω εἰκόνες: α) Χριστός. Στό κάτω μέρος τῆς εἰκόνας ὑπάρχουν οἱ παρακάτω ἐπιγραφές: Ἀφιέρωμα Παρασκευῆς Μάνθου Καρδαμίτση, καί, Διά χειρός μοναχοῦ Φιλαρέτου, Ἱερά Μονή Λογγοβάρδας, Πάρος αϠνζʹ (=1957). β) Παναγία Γλυκοφιλοῦσα. Ἡ εἰκόνα αὐτή εἰκονογραφήθηκε ἀπό τόν ἴδιο μοναχό καί τό ἴδιο ἔτος, με τήν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ. γ) Ἁγ. Μαρίνα. Ἔχει ἀσημένια ἐπένδυση, στήν ὁποία εἶναι χαραγμένη ἡ ἐπιγραφή: Ἀφιέρωμα Στυλιανοῦ Ἀλεξ. Παντελαίου - Ἔτος 1955. δ) Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος. Ἐπιγραφή: Ἀφιέρωμα οἰκογενείας Ἰωάννου Ρούσσου αϠνζʹ (=1957). καί ε) Ἁγ. Ἄννα. Καί ἡ εἰκόνα αὐτή ἔχει φιλοτεχνηθεῖ στή μονή Λογγοβάρδας, ἀπό τόν ἁγιογράφο μοναχό Φιλάρετο Χολέβα, τό ἔτος 1956, ὅπως ἀναφέρει ἡ ἐπιγραφή πού βρίσκεται στό κάτω μέρος τῆς εἰκόνας. Στό πέτασμα τῆς Ὡραίας Πύλης ὑπάρχει παλαιά εἰκόνα τῆς Ἁγ. Τριάδος. Στά σύγχρονα βημόθυρα δέν ὑπάρχουν ζωγραφικές παραστάσεις. Στή θύρα τῆς προθέσεως εἰκονίζεται ὁ Ἄρχων Μιχαήλ. Στό κάτω μέρος, διαβάζουμε τίς ἐπιγραφές: Εἰς μνήμην Βικτωρίας Παπαχρήσου Ραγκούση, ἡ μήτηρ καί οἱ ἀδελφοί αὐτῆς. καί: Χείρ μον. Φιλαρέτου καί ἱερ. Ἱεροθέου, Ἱερά Μονή Λογγοβάρδας, αϠοεʹ (=1975). Τό παρεκκλήσιο αὐτό ἔχει κηρυχθεῖ ἱστορικό διατηρητέο μνημεῖο (2). (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) 1. Ἀναστ. Ὀρλάνδου, ΑΒΜΕ, τόμ. Θʹ, τ. 2, 1961, σελ. 216. 2. ΦΕΚ 209/Β/17 - 3 - 1989 καί 426/Β/3 - 7 - 1992
Εκτύπωση   Email