Ι. ΜΟΝΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΜΑΡΠΗΣΣΗΣ

Νοτιοδυτικά τῆς Μαρπήσσης ὑπάρχει, καλά διατηρουμένη, μέ τό καθολικό καί τά κελλιά της, ἡ Μονή τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, πού φροντίζεται ἀπό τούς ἀπογόνους τοῦ ἀειμνήστου ἰατροῦ καί βουλευτοῦ Στρατῆ Ἀλιπράντη, τῶν ὁποίων εἶναι ἰδιοκτησία. Τοῦ 17 αἰ. Ἀποτελοῦσε ἄλλοτε μετόχιο τῆς Μονῆς Χοζοβιωτίσσης Ἀμοργοῦ. Στά 1676 ἀνακαινίσθηκε μέ ἔξοδα τοῦ ἱερομονάχου Νικοδήμου Διμιράρη, τόν ὁποῖο μνημονεύει μιά ἄλλη ἐπιγραφή: «Αὔριον ἑτέρου καί οὐδέποτέ τινος 1697 ἔτει - τό παρόν κελλίον Νικοδήμου ἱερομονάχου Διμιράρη».
Εκτύπωση   Email