ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΔΡΙΟΥ

Paros_30.

 

Ὁ Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Θεολόγος ἦταν ἀρχικά ἕνα παλαιό, μονόκλιτο, καμαροσκεπές ἐξωκλήσιο, στήν παραθαλάσσια περιοχή Δριός, 6 χλμ νότια τῆς Μάρπησσας. Στή δυτική πλευρά τοῦ ναοῦ, ἀριστερά ἀπό τήν εἴσοδο μέ τό μικρό βαθμιδωτό πρόπυλο, ὑπάρχει πλάγιος ἐξωτερικός ἐπιπεδόστεγος νάρθηκας, ὁ ὁποῖος στηρίζεται σέ στοές. Πάνω ἀπό τήν εἴσοδο τοῦ ναοῦ, βρίσκεται μονότοξο, κτιστό καμπαναριό. Πρίν λίγα χρόνια, στήν ἀνατολική πλευρά τοῦ παλαιοῦ ἀρχικοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, προστέθηκε καί δεύτερο καμαροσκεπές κλίτος, τό ὁποῖο ἀφιερώθηκε στήν Παναγία τήν Ἀκάθιστη, δηλαδή, τήν Παναγία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου (1). Ἔτσι, τό παλαιό μονόκλιτο ἐξωκλήσιο, μετατράπηκε στόν σημερινό δίκλιτο ναό. Οἱ κύριοι χῶροι τῶν δύο κλιτῶν ἐπικοινωνοῦν μεταξύ τους, μέ εὐρύ ὀρθογώνιο ἄνοιγμα, ἐνῶ οἱ νάρθηκες, μέ καμάρες. Τό τέμπλο τοῦ παλαιοῦ κλίτους τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου εἶναι ξύλινο. Πάνω σ' αὐτό βρίσκονται οἱ εἰκόνες: α) Παναγία, β) Χριστός, γ) Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Θεολόγος. Τό τέμπλο τοῦ νέου κλίτους εἶναι σύγχρονο, ξύλινο καί ἔχει τίς εἰκόνες: α) Παναγία ἡ Ἀκάθιστη, ἀπό τήν ὁποία πῆρε τό κλίτος τήν προσωνυμία του, β) Χριστός, γ) Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος. Ὁ δίκλιτος αὐτός ναός, πού βρίσκεται στόν ἐπαρχιακό δρόμο Μάρπησσας - Ἄσπρου Χωριοῦ - Ἁλυκῆς, μέ πρόσφατη ἀπόφαση τῦ σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Παροναξίας κ. Ἀμβροσίου, ὑπάγεται πλέον στήν ἐνορία τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς τοῦ παρακείμενου οἰκισμοῦ Ἄσπρου Χωριοῦ. Μέ τήν ἴδια ἀπόφαση, ὁρίζεται νά τελεῖται στό ναό αὐτόν ἡ Θ. Λειτουργία, κάθε δεύτερη Κυριακή, ἀπό τόν ἐφημέριο τῆς παραπάνω ἐνορίας, γιά τήν πνευματική ἐξυπηρέτηση τῶν μόνιμων κατοίκων τοῦ οἰκισμοῦ Δριοῦ καί τῶν παραθεριστῶν πού κατακλύζουν τήν περιοχή κατά τήν θερινή περίοδο (2) Εἶναι ἱστορικό διατηρητέο μνημεῖο (3). (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) 1. Ἡ Παναγία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου ἑορτάζει τό Σάββατο τῆς Πέμπτης Ἑβδομάδας τῶν Νηστειῶν. 2. Τά τελευταῖα χρόνια, ὁ Δριός, ἀπό μιά γραφική παραθαλάσσια ἐξοχική τοποθεσία πού ἦταν, μέ τά ἄφθονα πηγαῖα νερά καί τά πολλά δένδρα, μετατράπηκε σέ μεγάλο οἰκισμό, μέ μεγάλη τουριστική κίνηση καί πολλές ξενοδοχειακές ἐγκαταστάσεις. Γιά τόν λόγο αὐτόν, ἀποφασίσθηκε ἡ ρύθμιση αὐτή. Ἔτσι ἱκανοποιήθηκε μία βασική ἀνάγκη καί ἕνα μακροχρόνιο αἴτημα τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς. Εὐχαριστῶ θερμά τό ζεῦγος τῶν δασκάλων Βάσως καί Γρηγόρη Πρέκα, γιά τίς χρήσιμες σχετικές πληροφορίες, πού πρόθυμα μοῦ ἔδωσαν. 3. ΦΕΚ 209/Β/17 - 3 - 1989 καί ΦΕΚ 426/Β/3 - 7 - 1992.
Εκτύπωση   Email