Ι. ΜΟΝΗ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ

Paros_2.

 

Ἀπό τά ὡραιότερα καί ἐπιβλητικότερα μνημεῖα τῆς Πάρου, δίκην καί αὐτό φρουρίου, ὑψώνεται σέ ἐδαφικό ἔξαρμα, στ' ἀνατολικά τῆς Λογγοβάρδας καί νοτιοδυτικά τῆς Ναούσης. Τοῦ 17 αἰ. Κτίσθηκε, κατά τήν ἐπιγραφή, τό 1648, ἐνῶ τό καθολικό ἐτελείωσε τό 1711 μέ ἔξοδα τοῦ ἱερομονάχου καί ἡγουμένου Κων. Φωκιανοῦ. Στό δάπεδο βρίσκονται οἱ τάφοι τοῦ κτήτορα καί τῶν μελῶν τοῦ οἰκογένειάς του. Ἡγούμενοι ἀναφέρονται οἱ ἱερομόναχοι Γαβριήλ Μπελώνιας (17 - 18 αἰ.), Ἰωακείμ Καλλέργης (18ος αἰ.), Παρθένιος Μπαϊλάκης, Μελέτιος, Φωκιανός (1754). Ἡ ἀρχιτεκτονική τοῦ ὅλου συγκροτήματος, ὅπως καί τοῦ καθολικοῦ (ἐγγεγραμμένος σταυροειδής ναός μέ τροῦλλο), ἐντυπωσιάζουν. Ἀξιοπρόσεκτα: τό ξυλόγλυπτο τέμπλο, οἱ εἰκόνες, ὁ δεσποτικός θρόνος καί στήν πρόσοψη τοῦ ναοῦ, ὁ ἀνάγλυφος ὄνος πού συνδέεται μέ περιστατικό τῆς ζωῆς τοῦ ἰδιοκτήτη. Σήμερα ἀνήκει στήν οἰκογένεια Ζουμῆ ἐκ Λευκῶν, πού φροντίζει καί διατηρεῖ σέ πολύ καλή κατάσταση αὐτό τό ὡραῖο, θρησκευτικό μνημεῖο, πού στίς ἀρχές τοῦ 19ου αἰ. ἦταν ἰδιοκτησία τοῦ καπετάν Λουκᾶ Σφαέλου.


Εκτύπωση   Email