ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓ. ΙΣΙΔΩΡΟΥ

Naxos_047

 

Τρίκλιτη βασιλική τοῦ 6ου - 7ου αἰ., ἡ ὁποία πιθανόν ἦταν ξυλόστεγη. Μεταγενέστερα ἔγιναν ἀλλεπάλληλες ἐκτεταμένες ἀναστηλωτικές ἐπεμβάσεις, μέ τίς ὁποῖες τό μνημεῖο πῆρε τή σημερινή καμαροσκεπῆ μορφή. Δυτικά προσετέθη νάρθηκας ἐπιπεδόστεγος (μέ ἐπεξοχή). Δέν σώζονται λείψανα τοιχογραφιῶν.

 


Εκτύπωση   Email