ΘΕΟΣΚΕΠΑΣΤΗ Ποταμιᾶς (ἅγ. Μάμας)

Naxos_046

 

Ἐπιβλητικός σταυροειδής ἐγγεγραμμένος ναός "μεταβατικοῦ" τύπου μέ σημαντικά ἀρχαϊκά στοιχεῖα. Τοποθετεῖται στό δεύτερο μισό τοῦ 9ου αἰ. Δυτικά ὑπάρχει καμαροσκεπής προσθήκη στηριγμένη σέ δύο ἐλεύθερους πεσσούς. Σύμφωνα μέ ἐπιγραφή, μέ τό ναό συνδέεται ὁ ἐπίσκοπος Λέων.

 


Εκτύπωση   Email