ΘΕΟΛΟΓΟΣ σ' Ἀφικλῆ

Naxos_045

 

Τρίκλιτη καμαροσκεπής βασιλική, "ἀνατολικῆς" παράδοσης, μέ δύο πεσσοστήρικτες τοξοστοιχίες. Σώζονται τμήματα τριῶν ζωγραφικῶν στρωμάτων. Στό παλιότερο ἀντανακλῶνται προεικονομαχικοί χαρακτῆρες. Σημειώνονται ὀνόματα δωρητῶν. Σέ στρῶμα τοῦ 13ου αἰ. ὑπογράφεται ὁ ζωγράφος Νικηφόρος (Ἐνορία Ἀπειράνθου).

 


Εκτύπωση   Email