ΘΕΟΛΟΓΟΣ στά Γράμματα

Naxos_044

 

Τρίκλιτος καμαροσκεπής βασιλική βυζαντινῶν χρόνων στήν ὁποία προσετέθη κατά τή βυζαντινή ἐπίσης περίοδο χαμηλός τροῦλλος. Σώζονται τοιχογραφίες τοῦ 13ου αἰ. μέ τή μορφή τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου προβαλλόμενη σέ δύο τεταρτοσφαίρια.

 


Εκτύπωση   Email