ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΚΕΡΑ Κορώνου

Naxos_035

 

Ναός σταυροειδής ἐγγεγραμμένος μέ τροῦλλο μεταβατικοῦ τύπου ἀνήλων στόν 9ο - 10ο αἰ. Στή νότια ἀπό τίς τρεῖς ἀψίδες σώζεται ὑποτυπῶδες σύνθρονο. Τά ἀσβεστώματα τῶν ἐσωτερικῶν ἐπιφανειῶν καλύπτουν βυζαντινές τοιχογραφίες.


Εκτύπωση   Email