ΠΑΝΑΓΙΑ ΔΑΜΝΙΩΤΙΣΣΑ

Naxos_032

 

Ἐκκλησία σέ σχῆμα ἐλεύθερου σταυροῦ μέ τροῦλλο, στόν ὁποῖο διαγράφονται ἐξωτερικά ἀβαθεῖς κόγχες. Ἡ ἀψίδα φέρει σύνθρονο καί ἐπισκοπικό θρόνο. Σώζονται ἀρκετά γλυπτά 11ου αἰ. Διατηροῦνται τοιχογραφίες σέ δύο στρώματα 12ου αἰ. Δυτικά ἔχει προστεθεῖ κατά τούς βυζαντινούς χρόνους τριμερής νάρθηκας (Ἐνορία Καλοξύλου).

 


Εκτύπωση   Email