ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΑΡΚΟΥΛΟΥ (Ἀπό τό Ἀρκολέων)

Naxos_031

 

Ναός μονόκλιτος σταυροειδής ἐγγεγραμμένος μέ τροῦλλο. Ὁ σταυρός τονίζεται ἐξωτερικά μέ αἰσθητή ὑποχώρηση τῶν γωνιαίων τμημάτων. Σώζονται μαρμαρόγλυπτα τμήματα τέμπλου 11ου αἰ. καί ζωγραφ. ἐπιφάνειες σέ δύο στρώματα (Σκηνές Δωδεκάορτου, Θεοτόκος, Βλαχερνήτισσα στήν κόγχη, ὑπερμεγέθης ἄγγελος, συλλειτουργοῦντες Ἱεράρχες κ.λπ.).

 


Εκτύπωση   Email