ΠΑΝΑΓΙΑ Ἀριῶν

Naxos_030

 

Μονόχωρος καμαροσκεπής ναός, ἀρχικά μέ δύο ἐγκάρσια τόξα, μετατραπείς κατά τόν 10ο - 11ο αἰ. σέ τρουλλαῖο. Κατασκευάσθηκε τότε κτιστό ἕως ἄνω τέμπλο μέ δύο ἀνοίγματα ἑκατέρωθεν τῆς Ὡραίας Πύλης. Σώζεται μαρμαρόγλυπτος κοσμήτης 11ου αἰ. καί τμήματα τοιχογραφιῶν κυρίως τοῦ 13ου αἰ.

 


Εκτύπωση   Email