ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Παπατρέχου

Naxos_026

 

Ναός μονόκλιτος σταυροειδής ἐγγεγραμμένος μέ τροῦλλο. Στούς τέσσερεις πεσσούς στήριξης τοῦ τρούλλου διακρίνονται ἐγκιβωτισμένοι κίονες. Πιθανόν κάτω ἀπό τά ἀσβεστώματα σώζονται τμήματα βυζαντινῶν τοιχογραφιῶν (Ἐνορία Γαλανάδου).

 


Εκτύπωση   Email