ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ

Naxos_020

 

Ναός μονόκλιτος σταυροειδής ἐγγεγραμμένος μέ τροῦλλο. Ὁ σταυρός τονίζεται ἐξωτερικά μέ χαρακτηριστική ὑποχώρηση τῶν γωνιαίων τμημάτων. Ἔχουν χρησιμοποιηθεῖ μερικά "σπόλια" ἀπό τήν κοντινή παλαιοχριστιανική βασιλική τοῦ Γύρουλα (Ἀρχ. Ναός Δήμητρας). Σώζεται μέρος ζωγρ. διακόσμου τοῦ 13ου αἰ. (συλλειτουργοῦντες Ἱεράρχες κ.ἄ. - Ἐνορία Σαγκρίου).

 


Εκτύπωση   Email