ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΕΧΡΩΝ

Ναός σέ σχῆμα ἐλεύθερου σταυροῦ μέ τροῦλλο. Οἱ ἐγκάρσιες κεραῖες φέρουν ἀνατολικά κόγχη κάι δυτικά ἀπό μία πυλίδα. Ἀποκαλύφθηκε ζωγραφικό στρῶμα ἀνεικονικοῦ ("εἰκονομαχικοῦ") διακόσμου τοῦ 9ου αἰ. (;) καί λείψανα τοιχογραφιῶν τοῦ 13ου αἰ. (Ἐνορία Τριπόδων).

 


Εκτύπωση   Email