ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Λαθρήνου

Naxos_010

 

Δύο ἐφαπτόμενοι καμαροσκεπεῖς ναοί κτισμένοι πιθανότατα στή θέση παλαιοχριστιανικῆς βασιλικῆς. Στίς πλευρές ἑκάστου ναοῦ διαμορφώνονται ἀπό τέσσερα τυφλά ἀψιδώματα. Σώζονται τμήματα ζωγραφικοῦ διακόσμου τοῦ 13ου αἰ. καί τό ὄνομα δωρητή (τρίμορφα στίς κόγχες, συλλειτουργοῦντες Ἱεράρχες, Ἅγ. Γεώργιος ὁ Διασορίτης κ.ἄ. - Ἐνορία Δαμαριῶνος).

 


Εκτύπωση   Email