ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κωμιακῆς (κοιμητηριακός ναός)

Naxos_08

 

Ἔχει σχήμα ἐλεύθερου σταυροῦ μέ τροῦλλο ὀκτάπλευρο. Οἱ κεραῖες ἐξέχουν σέ κάτοψη ἐλαφρά. Κάτω ἀπό τά παλαιά ἀσβεστώματα ὑφίστανται τμήματα ζωγραφικοῦ στρώματος τοῦ 13ου αἰ.

 


Εκτύπωση   Email