ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ - ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ

Naxos_03

 

Ἐντυπωσιακό σύμπλεγμα ναῶν ὕπερθεν πηγῆς πλησίον τοῦ Πύργου Παλαιολόγου. Δύο ἀνισομεγέθη κλίτη μέ δίτοξη ἐσωτερική ἐπικοινωνία. Τό βόρειο (Ἅγ. Ἀνάργυροι) φέρει τροῦλλο μέ ὑψηλό τύμπανο ἐπί τεσσάρων παραστάδων. Τό νότιο εἶναι καμαροσκεπές. Στή βορειοανατολική γωνία προσετέθη ἀπό τούς βυζαντινούς χρόνους ὁ ναΐσκος τῆς Ἁγ. Μαρίνας τύπου "μαυσωλείου". Ἐντοπίσθηκαν λείψανα βυζαντινῶν τοιχογραφιῶν (Ἐνορία Σαγκρίου).

 


Εκτύπωση   Email