ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χαλάντρων Κυνιδάρου

Naxos_05

 

Μονύδριο μέ ὀκτώ καμαροσκεπῆ κελλιά, συνδεόμενα πιθανότατα μέ συνοδεία "κολλυβάδων" διδασκάλων. Ἀπό τούς τρεῖς ἐφαπτομένους ναούς, τό ἐπιμηκυσμένο ἀργότερα καθολικό ἀνῆκε ἴσως ἀρχικά στόν τύπο τοῦ "μαυσωλείου" (τετράγωνος χῶρος καλυμμένος μέ τροῦλλο). Ἀρχικά ἔφερε "εἰκονομαχικό" διάκοσμο μέ μεγάλο σταυρό στήν κόγχη ἐντός κύκλου. Διακρίνονται τέσσερα στρώματα τοιχογραφιῶν βυζαντινῶν χρόνων. Λεπτομέρεια ἀπό τή νότια παραστάδα (διακρίνονται τρία στρώματα τοιχογραφιῶν. Μορφή Ἱεράρχη ἀπό τό νεώτερο στρῶμα).

 


Εκτύπωση   Email