Πληροφορίες για το Εκκλησιαστκό Γηροκομείο

gir_1

Ιστοσελίδα: http://www.merimna-ekatontapyliani.gr

 

Gir3Η Πάρος από τον Αύγουστο του 2006 έχει αποκτήσει μια ζεστή αγκαλιά για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, έχει αποκτήσει τη δική της Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Μ.Κ.
Έργο ιδιαίτερα σημαντικό για τον τόπο που υλοποιήθηκε με την αρωγή της τοπικής εκκλησίας και τη συνδρομή όλων όσων προσέφεραν το περίσσευμα της αγάπης τους.

Η Μονάδα, με δυναμικότητα είκοσι μία κλίνες, εξασφαλίζει στους φιλοξενούμενους υγιεινή διαμονή, ασφαλή και άνετη διαβίωση, συνεχή φροντίδα τόσο για την ατομική καθαριότητα των ιδίων όσο και των χώρων της, τακτική ιατρική παρακολούθηση, κατάλληλη ιατροφαρμακευτική βοήθεια και πρόσκαιρη νοσηλεία. Επιπλέον παρέχει δυνατότητα αυτοεξυπηρέτησης και αυτοπροστασίας με τη λήψη κατάλληλων Gir1μέτρων διευκόλυνσης των περιθαλπόμενων (χειρολαβές, χειρολισθήρες, απλά και ειδικά μπαστούνια κ.λ.π.), παρέχει προσφορά και διευκόλυνση απασχόλησης, ψυχαγωγία, ψυχολογική βοήθεια, ανάλογα με την ηλικία, κατάσταση και περίπτωση του ηλικιωμένου. Τέλος, είναι δυνατή από τους περιθαλπόμενους η άσκηση των θρησκευτικών καθηκόντων και η συμμετοχή στη λατρευτική ζωή της εκκλησίας (υπάρχει ναός εντός του Ιδρύματος), σε πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις κ.τ.λ. εφόσον η κατάστασή τους το επιτρέπει.

Το εξειδικευμένο προσωπικό του Ιδρύματος και όλοι όσοι εργάζονται εθελοντικά διασφαλίζουν τον οφειλόμενο στην ανθρώπινη αξία σεβασμό και ενδιαφέρον, ανεξαρτήτως της σωματικής ή πνευματικής κατάστασης του περιθαλπόμενου.

Gir2Προκειμένου να φιλοξενηθεί κάποιος στην Μονάδα χρειάζεται να υποβληθούν, από τον άμεσα ενδιαφερόμενο ή από κάποιον συγγενή, εγγυητή τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1- Αίτηση προς την Μονάδα.
2- Πιστοποιητικό Γέννησης.
3- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
4- Ιατρικές εξετάσεις:
     α) γενική αίματος,
     β) ακτινογραφία θώρακος
     γ) καρδιογράφημα.
5- Ιατρικό πιστοποιητικό, στο οποίο θα αναγράφεται ότι ο αιτών δεν πάσχει από σωματική ή διανοητική αναπηρία σε βαθμό που να καθιστά δύσκολη ή αδύνατη τη συμβίωση του σε συνθήκες Γηροκομείου, ή από μεταδοτική νόσο ή από νόσημα που απαιτεί νοσηλεία ή από ανίατη ασθένεια. Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται μετά την εξέταση από γιατρούς κρατικών νοσοκομείων ή ιατρικών κέντρων ή από ιδιώτες ιατρούς, τους οποίους υποδεικνύει η Μονάδα.
Gir46- Βεβαίωση ιερέως οικείας ενορίας.
7- Επικυρωμένο αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
8- Αντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου ασφάλισης και της τελευταίας θεώρησης.
9- Εκκαθαριστικό εφορίας και Ε9 ώστε να αποδεικνύεται ότι ο ενδιαφερόμενος είναι άπορος. (οι άποροι προηγούνται των υπολοίπων)

 


Εκτύπωση   Email