Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

 

Από το πλήθος των φορητών εικόνων που βρίσκονται μέσα στον ιερό ναό και τα παρεκκλήσια, οι περισσότερες από τις οποίες είναι του 17ου ή του 18ου αι., ξεχωρίζουμε  και αναφέρουμε τις εξής:
Οι τρείς εικόνες του εικονοστασίου του μεγάλου ναού: α) "Η Παναγία η Εκατονταπυλιανή", β) "Ο Παντοκράτωρ" και γ) "Η Κοίμησις της Θεοτόκου", του 17ου αι., στις οποίες αναφορά γίνεται στο λήμμα "Το Εικονοστάσιο".
Η "Παναγία η Δεομένη". Παλαιότερη του 15ου αι. Εικόνα εξαιρετικής τέχνης. Φέρεται σε παλαιό ξύλινο εικονοστάσιο, στο οποίο υπάρχουν δώδεκα μικρές εικόνες των Αποτόλων, του 16ου αι. Βρίσκεται στον αριστερό πεσσό του μεγάλου ναού, κοντά στο παρεκκλήσιο της οσίας Θεοκτίστης.
"Η Αμόλυντος" (16ος αι.) Εικόνα έξοχης τέχνης, κρητικής σχολής, του τύπου της βρεφοκρατούσας, τον οποίο ανέβασε σε περιωπή ο κρητικός ζωγράφος Ανδρέας Ρίτζος. Είναι έργο άριστου αγιογράφου, που παραμένει άγνωστος. Βρίσκεται στα δεξιά του ναού, στον πρώτο πεσσό, πάνω σε παλαιό ξύλινο εικονοστάσιο.
Η "Αγία Τριάς"
"Η Αγία Σιών - Η χειροτονία του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου" (18ος αι.) Είναι εικόνα μεγάλη, ημικυκλική στο άνω μέρος της και εικονίζει τρεις σκηνές. Την Αγία Τριάδα επάνω, κάτω τον Χριστό σαν Μεγάλο Αρχιερέα να ιερουργεί και να τον υπηρετούν οι ασώματες δυνάμεις, και τον Χριστό να χειροτονεί ως πρώτο επίσκοπο Ιεροσολύμων τον μαθητή του άγ. Ιάκωβο τον Αδελφόθεο. Είναι έργο "Δημητρίου ιερέως", ο οποίος μπορεί να θεωρηθεί σαν ένας από τους εξέχοντες μεταβυζαντινούς αγιογράφους. Βρίσκεται στον βόρειο τοίχο του μεγάλου ναού, κοντά στο παρεκκλήσιο της οσίας Θεοκτίστης.
"Η Ελεούσα" (18ος αι.) Έργο του ιερέα Δημητρίου. Βρίσκεται στο εικονοστάσιο του παρεκκλησίου του Αγ. Νικολάου
Αναφέρουμε ακόμα έναν παλιό χρυσοκέντητο επιτάφιο άριστης ρωσικής τέχνης. Βρίσκεται μέσα σε ξύλινη υαλόφρακτη προθήκη και είναι αναρτημένος πάνω από το παγκάρι του ναού.

 

© Copyright 2023 Ιερά Μητρόπολις Παροναξίας Back To Top