Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

2022

 ΜΗΝΥΜΑ  ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ  κ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ

 ΕΠΙ  ΤΩ  ΝΕΩ  ΕΤΕΙ  2 0 2 2

 imagescasgu5w0

 

Ἀδελφοί μου,

Ξημέρωσε γιά μία ἀκόμη φορά, ἡ πρώτη ἡμέρα τοῦ νέου ἔτους, ἡ Πρωτοχρονιά τοῦ 2022 μ.Χ. Ὑποδεχτήκαμε ὅλοι μας μέ χαρά καί ἐλπίδα τήν ἀλλαγή τοῦ χρόνου καί μπήκαμε στό καινούριο ἔτος μέ διάθεση τά πράγματα σέ προσωπικό, κοινωνικό καί ἐθνικό ἐπίπεδο νά προχωρήσουν καλύτερα ἀπ' ὅ,τι ἦταν τό προηγούμενο ἔτος τό 2021. Ὅλοι μας κάνουμε ὄνειρα καί φανταζόμαστε ὅτι ὁ κόσμος μας προοδεύει, ἡ εἰρήνη θά βασιλεύσει στόν κόσμο, οἱ οἰκογένειές μας θά ἐξελίσσονται τόσο σέ ὑλικό ὅσο καί σέ πνευματικό ἐπίπεδο, στούς ἐργασιακούς μας χώρους θά μποροῦμε νά ἀναπτύσσουμε ὅλες τίς ἱκανότητές μας, τό ἔθνος μας μαζί μέ τούς ἄλλους λαούς θά εὐημερεῖ. Ὁ καθένας μας ἔχει μέσα στήν καρδιά του κάτι τό ὁποῖο ἐλπίζει ὅ,τι μέ τήν ἀνατολή τοῦ καινούριου χρόνου θά γίνει καλύτερο καί αὐτό εἶναι ἕνα ὡραῖο ἀνθρώπινο συναίσθημα πού μας κάνει νά ξεχωρίζουμε ἀπό τήν ἄλογη δημιουργία. Ὁ ἄνθρωπος βαθειά μέσα του ἀντιλαμβάνεται ὅτι αὐτός ὁ κόσμος δέν ὑπάρχει γιά νά καταστραφεῖ ἀλλά γιά νά ὁδηγηθεῖ σέ μία τελειότητα, στή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.

Ὅμως, ἀδελφοί μου, πολύ εὔκολα ἡ ἐλπίδα τῆς ἀλλαγῆς σβήνει μέσα ἀπό τίς καρδιές μας. Στή πρώτη δυσκολία, στόν πρῶτο κακό λογισμό ἤ σέ κάποια ἐκδήλωση τοῦ ἐγωισμοῦ μας, ξεχνᾶμε τά ὄνειρά μας καί εἴμαστε ἕτοιμοι νά ἀπογοητευτοῦμε. Σ' αὐτό τό σημεῖο χρειάζεται νά συνειδητοποιήσουμε ὅτι γιά νά γίνουν οἱ στόχοι μας πραγματικότητα δέν μᾶς χρειάζεται μία «ἀλλαγή του χρόνου» ἀλλά μία «ἀλλαγή τοῦ τρόπου» πού ζοῦμε τόν χρόνο. Νά μετατρέψουμε τόν χρόνο σέ Εὐχαριστία πρός τόν Ἰησοῦ Χριστό, τίς δυνατότητές μας καί τά προσόντα μας σέ θυσία σέ Ἐκεῖνον.

Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι αὐτή τήν πρώτη τοῦ ἔτους προβάλλεται ἡ μορφή τοῦ Ἁγίου Βασιλείου, ἑνός ἀνθρώπου πού τό κατ' ἐξοχήν χαρακτηριστικό του εἶναι ὅτι ἀφιέρωσε τά πάντα στή διακονία τοῦ Χριστοῦ μας καί κατ' ἐπέκταση τοῦ πλησίον. Ἡ θυσία του αὐτή τόν βοήθησε νά πλάσει ἕνα χαρακτήρα σταθερό, χωρίς παλινωδίες, μέ μόνιμα στραμμένο τό νοῦ στό καλύτερο καί τήν πρόοδο. Οἱ προκλήσεις τῆς ἐποχῆς καί οἱ τρικυμίες τῆς καθημερινότητας δέν λύγισαν ποτέ τόν μεγάλο αὐτό Ἱεράρχη, ἰατρό καί δάσκαλο. Ὁ καλύτερος κόσμος πού ὀνειρεύτηκε ὁ Μέγας Βασίλειος μέσα ἀπό τό πολύπλευρο καί πολυποίκιλο ἔργο του ἔγινε μία ὡραία πραγματικότητα, πού μας ἐμπνέει ὅλους στούς δικούς μας στόχους.

Ἀδελφοί μου βλέπουμε ὅτι ὑπάρχει δυστυχῶς ἔντονος ὁ κίνδυνος ἡ ἐλπίδα πού δημιούργησε ἡ ἀνατολή τοῦ νέου ἔτους νά σβήσει γρήγορα ἀπό τίς καρδιές μας. Σᾶς εὔχομαι καί σᾶς παρακαλῶ ὅσο μπορεῖτε αὐτό τό ὡραῖο αἴσθημα νά τό κρατήσετε καί νά τό διαφυλάξετε. Πιστεύω ὅτι ὁ καλύτερος τρόπος γιά αὐτό εἶναι νά τό προστατέψετε μέσα ἀπό τή ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας, πού εἶναι ἡ ζεστή καί προστατευτική μας φωλιά, πού μᾶς προετοιμάζει γιά νά πετάξουμε ὅλοι ψηλότερα. Ἐμπιστευτείτε τούς ἑαυτούς σας τίς οἰκογένειές σας καί ὅλο τόν κόσμο πού σᾶς περιβάλλει στόν Χριστό μας καί τότε θά δείτε τά πάντα νά βρίσκουν τόν δρόμο τους.

 

Κ α λ ή χ ρ ο ν ι ά,  ε ὐ λ ο γ η μ έ ν η  κ α ί  ἁ γ ι α σ μ έ ν η !

 

Μέ θερμές πατρικές εὐχές γιά τό νέο ἔτος 2022,

 

Ὁ Ἐπίσκοπός σας

 ypografh

† Ο ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

© Copyright 2023 Ιερά Μητρόπολις Παροναξίας Back To Top