Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

cf87cf81ceb9cf83cf84cebfcf82ceb1cebdceadcf83cf84ceb7

 ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ κ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ

ΕΠΙ Τῌ ΕΟΡΤῌ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

 

imagescasgu5w0

    Τέκνα ἐν Κυρίω ἀγαπητά,

«Αὕτη ἡ ἡμέρα ἥν ἐποίησεν ὁ Κύριος ἀγαλλιασώμεθα καί εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ.» (Ψαλμ. 117,24)

Μέ αὐτόν τόν προφητικό λόγο ὁ μέγας Προφητάναξ Δαυίδ προαναγγέλλει τήν μεγάλη καί λαμπροφόρο ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία μέ τήν Χάρη Του ἀνέτειλε καί πάλι γιά νά σκορπίσει στά σύμπαντα ἐλπίδα, φῶς καί ζωή.

Μᾶς προσκαλεῖ ὁ Προφήτης Δαυίδ νά ἀφήσουμε τήν ψυχή μας νά αἰσθανθεῖ τήν ἀγαλλίαση καί την εὐφροσύνη πού χαρίζει ἡ παρουσία τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ στή ζωή μας. Καί ἡ πρόσκλησή του ἄν καί εἰπώθηκε χιλιάδες χρόνια πρίν, ἀπευθύνεται σήμερα τόσο εὔστοχα καί ἐπίκαιρα σέ ὅλη τήν ἀνθρωπότητα πού ταλανίζεται στήν δίνη καί τήν ὀδύνη μιᾶς πανδημίας πού τήν συγκλόνισε καί τήν συνετάραξε συθέμελα.

Ἡ ζωή μας τόν τελευταῖο χρόνο ἔχει ἀλλάξει σέ ὅλα τά ἐπίπεδα. Οἱ ψυχές τῶν ἀνθρώπων, κουρασμένες ἀπό τήν συνεχή ἐπιβολή ὑγειονομικῶν μέτρων ἀναζητοῦν διέξοδο καί λύτρωση. Ὁ φόβος καί ἡ ἀνασφάλεια εἶναι συναισθήματα πού κυριαρχοῦν στήν καθημερινότητά μας καί (παρά τίς προσπάθειες πού γίνονται ἀπό ὅλους τούς ἰθύνοντες γιά ἀνάκαμψη) ἡ σκέψη πώς ἴσως χάσαμε γιά πάντα τήν ζωή πού εἴχαμε καί ποτέ ξανά δέν θά ἐπιστρέψουμε ἐκεῖ πού ἤμασταν (δηλαδή στήν κανονικότητα) σπέρνει τήν ἀπογοήτευση. Κάπως ἔτσι ὅμως ἦταν τά πράγματα καί τότε πού Χριστός παραδινόταν στό Πάθος Του καί ἀνέβαινε στόν Σταυρό. Οἱ μαθητές του καί ὅλοι ὅσοι εἶχαν πιστέψει σέ Ἐκεῖνον αἰσθάνθηκαν τόν ἴδιο φόβο καί τήν ἴδια ἀπογοήτευση. Ἐπάνω στόν Σταυρό δέν ἔβλεπαν ἁπλῶς τόν Διδάσκαλο καί Κύριο. Ἔβλεπαν τίς προσδοκίες τους, τά ὄνειρά τους καί τήν ἐλπίδα τους γιά μιά καλύτερη ζωή νά ὁδηγοῦνται στόν θάνατο. Τό μικρόβιο τοῦ μίσους καί τῆς κακίας πού διέσπειραν οἱ Γραμματεῖς καί οἱ Φαρισαῖοι καί ἐξαπλώθηκε σάν πανδημία στούς σταυρωτές τοῦ Κυρίου φαινόταν πώς εἶχε νικήσει καί πώς ὅλα τελείωσαν ἐκείνη τήν Μεγάλη Παρασκευή στό φριχτό Γολγοθά. Κανείς δέν περίμενε καί δέν πίστευε πώς ὁ βασανισμένος καί σταυρωμένος Χριστός θά εἶχε τόν τελευταῖο λόγο μέχρι πού ἀνέτειλε ἡ ἡμέρα Κυρίου, αὐτή τήν ὁποία προαναγγέλλει ὁ Προφήτης Δαυίδ καί μᾶς καλεῖ νά χαροῦμε καί νά εὐφρανθοῦμε. 

Ὁ Ἱερός Χρυσόστομος διακηρύσσει «Ἀνέστη ὁ Κύριος καί ζωή πολιτεύεται». Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ φέρνει τήν πραγματική ζωή στόν κόσμο διαλύοντας τήν παντοδυναμία τοῦ θανάτου.  Τό μνημεῖο εἶναι πλέον κενό. Ὁ λίθος πού σφράγιζε τήν εἴσοδο εἶναι ἀποκεκυλισμένος. Τά σάβανα πού τύλιξαν τό ἄχραντο Σῶμα τοῦ Κυρίου μας εἶναι παρατημένα μόνα τους αἰώνιοι μάρτυρες τῆς θριαμβευτικῆς νίκης τῆς ζωῆς ἀπέναντι στόν θάνατο. Καί ὁ λόγος τοῦ Αναστάντος Κυρίου «Χαίρετε» στάζει βάλσαμο στίς πληγωμένες καρδιές τῶν Μυροφόρων πού πρῶτες τόν συναντοῦν.

Σέ αὐτή τήν χαρά τῆς Ἀναστάσεώς Του καλεῖ καί ἐμᾶς ὁ Λυτρωτής Ἰησοῦς. Μᾶς ἀπευθύνει τόν ἴδιο χαιρετισμό «Χαίρετε!» καί μᾶς διαβεβαιώνει Ἀναστημένος μέ τόν ἀδιάψευστο λόγο Του πώς «ἰδού ἐγώ μεθ' ὑμῶν εἰμί πάσας τάς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος» (Ματθ. 28,20). Αὐτή ἡ διαβεβαίωση Του δέν ἀφήνει κανένα περιθώριο γιά ἀρνητική σκέψη ὅσο ἰσχυρή καί ἄν εἶναι ἡ δοκιμασία πού περνοῦμε. Ὅλοι θυμόμαστε τήν ὀδύνη πού νιώσαμε τό περσινό Πάσχα μέ τίς Ἐκκλησίες κλειστές. Φέτος μέ τήν Χάρη τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου εἴμαστε ἕνα βῆμα μπροστά ἔστω καί ἄν ὑπάρχουν ἀκόμα περιορισμοί. Πιστεύουμε ὅτι τοῦ χρόνου θά εἴμαστε ἀκόμα καλύτερα καί θά παρέλθει καί αὐτή ἡ δοκιμασία ὅπως παρῆλθαν τόσες καί τόσες στήν ἀνθρώπινη ἱστορία γιατί τόν τελευταῖο λόγο τόν ἔχει πάντοτε ὁ Ἀναστάς Ἰησοῦς πού νίκησε τήν ἁμαρτία, τήν φθορά καί τόν θάνατο καί μαζί του συνανέστησε τόν κόσμο ὁλόκληρο.

Ἀδελφοί μου,

«Αὕτη ἡ ἡμέρα ἥν ἐποίησεν ὁ Κύριος ἀγαλλιασώμεθα καί εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ.» Ἄς ἀκούσουμε τήν προτροπή τοῦ Δαυίδ καί μέ πίστη στόν ἐκ νεκρῶν Ἀναστάντα Χριστό ἄς ἀφήσουμε τίς ψυχές μας ἐλεύθερες ἀπό τά δεσμά τῆς λύπης καί τοῦ φόβου νά ἀγαλλιάσουν καί νά εὐφρανθοῦν κατ' αὐτή τήν Ἁγία ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως. 

Εὔχομαι ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μου πρός ὅλους ἀνεξαιρέτως, μάλιστα δέ πρός τούς ἀδελφούς μας τούς ἀσθενεῖς (ἰδιαιτέρως τούς νοσοῦντες ἀπό τόν φοβερό κορωνοϊό) καθώς καί τούς δοκιμαζομένους ἀπό πένθος ἤ ἀνέχεια, τούς ἀποδήμους ἤ τούς ταξιδεύοντες στίς θάλασσες, τούς ἐγγύς καί μακράν καί τούς ἁπανταχοῦ τῆς γῆς  Ναξίους, Παρίους καί Ἀντιπαρίους ἡ ἀγαλλίαση, ἡ χαρά καί ἡ εὐφροσύνη τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου νά πλημμυρίσουν τήν ζωή καί τίς καρδιές ὅλων καί σύντομα νά ἀπαλλαγοῦμε πλήρως καί διά παντός ἀπό τήν δοκιμασία τῆς πανδημίας!  

 

Χριστός Ἀνέστη ἀδελφοί μου!

 

Ὁ Ἐπίσκοπός σας

                      ypografh† Ο ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

 

 

© Copyright 2023 Ιερά Μητρόπολις Παροναξίας Back To Top