Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

d3fb5468c574fa67052afc9414fc694a

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ κ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ

ΕΠΙ Τ ΕΟΡΤ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Logotypo 1 Πρός τόν Ἱερό Κλῆρο

καί τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Παροναξίας

Agelos

        Τέκνα ἐν Κυρίω ἀγαπητά,

        Μέ τήν καρδιά μας πλημμυρισμένη ἀπό δοξολογία καί εὐχαριστία πρός τόν Πανάγαθο Τριαδικό Θεό στεκόμαστε γιά μιά ἀκόμη χρονιά μπροστά στό ταπεινό ἀλλά συνάμα ὑπέρλαμπρο Σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ γιά νά προσκυνήσουμε καί νά καλωσορίσουμε τόν νεογέννητο Σωτῆρα καί Λυτρωτή Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό πού σήμερα ὡς βρέφος εἰσέρχεται στόν κόσμο γιά νά ἑνώσει τήν γῆ μέ τόν οὐρανό καί τόν Θεό μέ τόν ἄνθρωπο.

        Τήν μεγάλη ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων γινόμαστε κοινωνοί τῆς ἀπέραντης, μοναδικῆς καί λυτρωτικῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ ὁ Ὁποῖος ἀποστέλλει τόν Υἱό του τόν Μονογενῆ ὡς «βρέφος σπαργανούμενον» γιά νά κατοικήσει ἀνάμεσά μας, νά γίνει κοινωνός τοῦ πόνου ἀλλά καί τῆς χαρᾶς μας, νά θεραπεύσει τίς ἀσθένειες τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματός μας, νά φωτίσει τόν κόσμο καί νά γίνει μέρος αὐτοῦ τοῦ κόσμου ὄχι ὅμως γιά νά κρίνει τόν κόσμο ἀλλά γιά νά σωθεῖ ὁ κόσμος δι' Αὐτοῦ.

        Τό γεγονός τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ σημάδεψε ἀνεξίτηλα τήν ἀνθρωπότητα τόσο σέ ἱστορικό ὅσο καί σέ πνευματικό ἐπίπεδο. Ὁ Κύριος μέ τήν γέννησή Του εἰσέρχεται ἐν χρόνω στήν ἱστορία τοῦ κόσμου καί τῶν ἀνθρώπων ὄχι μόνο γιά νά δηλώσει τήν παρουσία Του καί νά καταγραφεῖ ὡς ἀδιαμφισβήτητη ἱστορική προσωπικότητα ἀλλά κυρίως γιά νά διορθώσει μέ τήν ὑποδειγματική ὑπακοή Του στό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί Πατρός τήν τραγική παρακοή τῶν Πρωτοπλάστων πού εἶχε ὡς τραγική συνέπεια τήν ἔξοδό μας ἀπό τόν Παράδεισο.

        Ὁ Κύριός μας γεννᾶται ἱστορικά καί πνευματικά. Ἱστορικά μέν γεννᾶται στήν ταπεινή Βηθλεέμ μέσα στήν φάτνη τῶν ζώων. Πνευματικά δέ γεννᾶται στίς ταπεινές καρδιές, σέ ἐκεῖνες πού δέν ἔχουν ἐγωισμό καί ἔπαρση καί εἶναι κατάλληλες νά γίνουν φάτνη γιά νά φιλοξενήσουν τό Θεῖο Βρέφος. Ἡ ἱστορική καί ἡ πνευματική διάσταση τῶν Χριστουγέννων εἶναι τά δύο ἀλληλένδετα καί ἀδιάσπαστα στοιχεῖα πού χαρακτηρίζουν καί περιγράφουν τήν ἑορτή. Ἄν προσεγγίσουμε τά Χριστούγεννα μόνο ἱστορικά τότε γίνονται ἁπλῶς μιά ἀκόμα ρομαντική ἱστορία, ἀπό τίς πολλές πού ὑπάρχουν, μέ γλυκό καί τρυφερό περιεχόμενο. Εἶναι δυστυχῶς ὁ τρόπος πού οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι ἐπιλέγουν γιά νά ἑορτάσουν τά Χριστούγεννα. Ἀφήνουν τήν πνευματική διάσταση τῆς Θείας Γεννήσεως καί μέ φαντασμαγορικούς στολισμούς καί ἐκδηλώσεις ἑορτάζουν ἁπλῶς μία ἱστορική ἐπέτειο γεννήσεως ὅπως γιορτάζουν καί κάθε ἄλλα γενέθλια. Ἄν πάλι προσεγγίσουμε τά Χριστούγεννα μόνο πνευματικά ὡς ἕνα μήνυμα ἀγάπης καί φιλανθρωπίας ἀρνούμενοι τήν ἱστορικότητά τους τότε τά καταργοῦμε ὡς γεγονός. Καί τότε αὐτό πού συμβαίνει εἶναι αὐτό πού παρατηροῦμε κάθε χρόνο. Ἡ ἀγάπη καί ἡ φιλανθρωπία ἀφοῦ δέν ἐμπνέονται ἀπό τήν ζωντανή παρουσία τοῦ Χριστοῦ ἀνάμεσά μας καί δέν στηρίζονται στήν σωτήρια διδασκαλία Του διαρκοῦν τόσο ὅσο διαρκεῖ καί τό στολισμένο δέντρο στό σαλόνι μας. Ὁ συνδυασμός τῆς ἱστορικῆς καί τῆς πνευματικῆς διάστασης τῶν Χριστουγέννων εἶναι τό κλειδί γιά νά μποροῦμε νά ἑορτάζουμε καί ταυτόχρονα νά ζοῦμε τήν Γέννηση τοῦ Χριστοῦ. Γι' αὐτό καί ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, μᾶς προετοιμάζει πρίν ἀπό τήν ἑορτή μέ τήν νηστεία ὥστε αὐτό πού συνέβη ἱστορικά ἅπαξ ἐν χρόνω νά μποροῦμε νά τό ζοῦμε πνευματικά καί λειτουργικά κάθε χρόνο!

        Ἀδελφοί μου,

        Τά φετινά Χριστούγεννα εἶναι μιά ἀκόμα εὐκαιρία γιά ὅλους μας μέσα ἀπό τήν ἱστορική ἀλήθεια τοῦ γεγονότος τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου νά ὁδηγηθοῦμε στήν πνευματική ἀναγέννηση πού ἡ ἐνανθρώπησή Του μᾶς προσέφερε. Τό Θεῖο βρέφος καί πάλι βρίσκεται «κείμενον ἐν τῇ Φάτνῃ» καί ἐμεῖς μέσα ἀπό τό δῶρο τῆς ζωῆς, πού ὁ ἐνανθρωπήσας Χριστός μᾶς χαρίζει, ἔχουμε τήν δυνατότητα καί φέτος νά ὑμνήσουμε τήν δόξα Του μαζί μέ τούς Ἀγγέλους, νά προσκυνήσουμε τό μεγαλεῖο Του μαζί μέ τούς ποιμένες καί νά Τοῦ προσφέρουμε τίς καρδιές μας ὡς δῶρα μαζί μέ τούς Μάγους. Ἔτσι καί ἡ δική μας γέννηση δέν θά εἶναι ἁπλῶς ἱστορικό γεγονός ἀλλά καί πνευματικό ἀφοῦ ἡ προέκτασή του θά εἶναι στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ!

        Εὔχομαι ἀπό τά βάθη τῆς πατρικῆς μου καρδιάς πρός ὅλους τούς ἀγαπητούς Ναξίους, Παρίους καί Αντιπαρίους, τούς ἐγγύς καί τούς μακράν, ἰδιαιτέρως δέ στούς δοκιμαζομένους ἀδελφούς ἀπό ἀσθένεια, πένθος ἤ ἀνέχεια ὁ νεογέννητος Χριστός νά σᾶς χαρίζει ὑγεία ψυχῆς καί σώματος, νά σᾶς ἐνισχύει στόν καθημερινό ἀγῶνα τῆς ἐργασίας καί τοῦ μόχθου καί νά μᾶς ἀξιώσει ὅλους νά ἀπολαύσουμε τήν γλυκύτητα καί τήν χαρά τοῦ Παραδείσου πού μέ τήν Γέννησή Του προσέφερε καί πάλι στόν κόσμο.

Χρόνια πολλά, εὐλογημένα καί ἁγιασμένα !

Διάπυρος εὐχέτης πρός Κύριον,

Ὁ Ἐπίσκοπός σας

ypografh

† Ο ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

 

© Copyright 2023 Ιερά Μητρόπολις Παροναξίας Back To Top