Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

2019

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ κ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ

ΕΠΙ Τῌ ΕΟΡΤῌ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

 Thanatou eortazomen nekrosin 2011

Πρός τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Παροναξίας

 

Logotypo 1

          Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

       Πρίν ἀπό εἴκοσι αἰῶνες ἡ ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας σφραγίστηκε ἀπό τό σωτήριο γεγονός τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας τό ὁποῖο μέ τήν Χάρη Του ἀξιωνόμαστε νά ἑορτάζουμε γιά μιά ἀκόμη φορά. Σέ λίγο μέσα σέ αὐτή τήν λαμπρή καί πανηγυρική ἀτμόσφαιρα πού δημιουργεῖ τό Πάσχα τῶν Ἑλλήνων θά ἀντηχήσει καί πάλι ὁ ἀναστάσιμος παιᾶνας «Χριστός Ἀνέστη ἐκ νεκρῶν θανάτῳ θάνατον πατήσας καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωήν χαρισάμενος!» μεταφέροντας σέ κάθε γωνιά τῆς γῆς τό μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως ὄχι ὡς ἁπλῶς μιά ἐθιμοτυπική πράξη ἀλλά ὡς συνέχεια τῆς ἀδιάψευστης μαρτυρίας τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καί τῶν Μυροφόρων γυναικῶν πού ἀδιάκοπα μέσα στό ροῦν τῆς ἱστορίας μαρτυροῦν «Ἑωράκαμεν τόν Κύριον!» (Ἰωάν. κ΄ 25).

       Σήμερα Κλῆρος καί λαός εἴμαστε ἐδῶ ἑνωμένοι κάτω ἀπό αὐτή τήν κοινή πίστη «Ὅτι Χριστός Ἀνέστη καί Ἄδης ἐσκυλεύθη!» Ἡ πίστη μας αὐτή δέν εἶναι ἁπλή παραδοχή ἑνός φημολογούμενου γεγονότος ἀλλά ἔχει ἰσχυρό θεμέλιο στήν ὁρατή καί ἀδιάψευστη πραγματικότητα πού μαρτυρεῖ ἡ θέα τοῦ κενοῦ μνημείου. Ὅλο τό Εὐαγγέλιο συγκλίνει σέ αὐτή τή μοναδική μαρτυρία πού δόθηκε ἀπό τόν Ἄγγελο πρός τίς Μυροφόρες πού ἀναζητοῦσαν τό σῶμα τοῦ Ἰησοῦ: «Οὐκ ἒστιν  ᾧδε ἀλλ'  ἠγέρθη!».

       Τό κενό μνημεῖο ὅμως δέν εἶναι ἡ μόνη ἀπόδειξη τῆς Ἀναστάσεως. Τό πρῶτο κήρυγμα τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων ἦταν ἡ μετάδοση τῆς προσωπικῆς τους ἐμπειρίας «Ἑωράκαμεν τόν Κύριον!». Οἱ ἴδιοι ἐκεῖνοι μαθητές πού τόν εἶδαν νά συλλαμβάνεται, νά βασανίζεται, νά σταυρώνεται, νά πεθαίνει καί νά θάπτεται εἶναι ἐκεῖνοι πού τώρα τόν βλέπουν καί πάλι «Ἐγηγερμένον ἐκ νεκρῶν». Τοῦ μιλοῦν, τόν ἀγγίζουν, τόν ἀκοῦν, τόν κοιτοῦν κατάματα ἀπολαμβάνοντας τήν θέα τοῦ Ἀναστημένου προσώπου Του βεβαιούμενοι «ὅτι Ἀνέστη ὁ Κύριος ὄντως!» Ἡ πίστη μας λοιπόν στήν Ἀνάσταση ἔχει ἰσχυρό θεμέλιο τήν ἀδιάψευστη ὁμολογία τῶν πρώτων μαρτύρων τῆς Ἀναστάσεως πού ἀδιάκοπα διαλαλοῦν «Ἑωράκαμεν τόν Κύριον!»

       Αὐτή ἡ ἀλήθεια κηρυσσομένη ἀπό τούς Ἁγίους Ἀποστόλους πού τήν σφράγισαν μέ τό αἷμα Τους καί μεταδιδόμενη ἀπό στόμα σέ στόμα μέσω τῆς ἀδιάκοπης ζωντανῆς μαρτυρίας πού δίνει ἡ Ἐκκλησία μας ἀνά τοῦς αἰῶνες εἶναι ἡ αἰτία πού εἴμαστε σήμερα ἐδῶ. Ἤρθαμε ὄχι γιά νά διατηρήσουμε ζωντανό ἕνα ἔθιμο ἀλλά γιά νά ἀναλάβουμε τό κομμάτι πού μᾶς ἀναλογεῖ στήν διακήρυξη τῆς Ἀναστάσεως. Ὅλοι μας ἀκούσαμε αὐτό πού οἱ Ἀπόστολοι καί οἱ Μυρορόφες διακήρυξαν καί πού ἡ Ἐκκλησία διέσωσε. Τώρα εἶναι ἡ σειρά μας νά γίνουμε ἐμεῖς μάρτυρες τῆς Ἀναστάσεως. Ἡ Ἐκκλησία μέ τήν περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς μᾶς προετοίμασε γιά νά μπορέσουμε καί ἐμεῖς νά δοῦμε μέ τά πνευματικά μάτια τῆς ψυχῆς τόν Ἀναστημένο Χριστό ὥστε νά ποῦμε στούς νεώτερους ὅπως μᾶς εἶπαν καί ἐμᾶς οἱ παλαιότεροι μέσα ἀπό τήν ἀδιάκοπη ἁλυσίδα πού φτάνει στούς πρώτους μάρτυρες τῆς Ἀναστάσεως αὐτήν τήν φράση πού ἐπιλέξαμε νά κυριαρχεῖ στό φετινό μας μήνυμα: «Ἑωράκαμεν τόν Κύριον!»

       Ἀδελφοί μου,

       Ἡ ἀνθρωπότητα, σήμερα περισσότερο ἴσως ἀπό κάθε ἄλλη φορά, ἔχει ἀπόλυτη ἀνάγκη νά ἀπολαύσει τήν θέα τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου. Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ δέν εἶναι ἁπλῶς ἕνα ἱστορικό γεγονός ἀλλά ἐμπεριέχει μέσα της τήν δύναμη πού μπορεῖ νά μεταμορφώσει τόν κόσμο. Καί ἐνῶ μέσω τῆς πίστεως μποροῦμε νά ἀπολαμβάνουμε τό φῶς αὐτοῦ τοῦ γεγονότος εἶναι κρῖμα μέσω τῆς ἀπιστίας μας νά ζοῦμε στήν σκιά του. Ὅλοι μας πού βρισκόμαστε σήμερα ἐδῶ κρατώντας ἀναμμένες τίς Ἀναστάσιμες λαμπάδες μας μποροῦμε ἀνοίγοντας τήν καρδιά μας καί βάζοντας μέσα της τόν Χριστό νά γίνουμε θεατές τοῦ Ἀναστημένου προσώπου Του μέσα ἀπό τήν ζωντανή ἐμπειρία τῆς κοινωνίας μαζί Του πού μᾶς προσφέρει ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία κάθε φορά πού μᾶς καλεῖ νά κοινωνήσουμε τό Ἀναστημένο Σῶμα καί Αἷμα Του γιά νά μαρτυρήσουμε καί ἐμεῖς στίς ἑπόμενες γενεές ὅτι «Ἑωράκαμεν τόν Κύριον!»

       Εὔχομαι ἀπό τά βάθη τῆς πατρικῆς μου καρδιᾶς τό φῶς καί ἡ χαρά τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας νά πλημμυρίζει τόν κόσμο ὁλόκληρο, ἰδιαιτέρως δέ τούς εὐλαβεῖς κατοίκους τῶν τριῶν νησιῶν τῆς Μητροπολιτικῆς μας περιφερείας, τῆς Νάξου, τῆς Πάρου καί τῆς Ἀντιπάρου. Ὁ Ἀναστάς Κύριος νά γεμίζει μέ ἐλπίδα καί αἰσιοδοξία τίς καρδιές τῶν ἀδελφῶν μας πού δοκιμάζονται ἀπό ἀσθένεια, πένθος ἤ ἀνέχεια, νά ἐμπνέει καί νά καθοδηγεῖ τά νιάτα τῆς πατρίδας μας, νά ἐνισχύει καί ἐνδυναμώνει τούς ναυτικούς μας καί ὅλους τούς ἐγγύς καί μακράν ταξιδεύοντας καί νά μᾶς ἀξιώνει νά γινόμαστε μέ τό παράδειγμα τῆς ζωῆς μας μιά ἠχηρή καί ὁλοζώντανη μαρτυρία τῆς Ἀναστάσεως.

 

Χριστός Ἀνέστη ἀδελφοί μου!

  ypografh

Ὁ Ἐπίσκοπός σας

Ο ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

© Copyright 2023 Ιερά Μητρόπολις Παροναξίας Back To Top