Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

kalihronia

Μήνυμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου

Παροναξίας

κ. Κ α λ λ ι ν ί κ ο υ

ἐπί τῷ νέῳ ἔτει 2017

  Logotypo 1

Πρός τούς εὐσεβεῖς χριστιανούς

Τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Παροναξίας

     DSC11

   Ἀγαπητοί μου ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Μέ τήν ἔναρξη τοῦ νέου ἔτους μνημονεύουμε μέσα στίς Ἐκκλησίες μας τήν ἑορτή τῆς Περιτομῆς τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ βρέφους Ἐκείνου πού τό εἴδαμε νά γεννᾶται πρίν ἀπό ὀκτώ ἡμέρες ἐντός τοῦ σπηλαίου τῆς Βηθλεέμ καί τώρα τό συναντοῦμε νά καταδέχεται τήν Περιτομή τῆς Σαρκός Του σάν τόν ὁποιοδήποτε συμπατριώτη Του καί ὁμόθρησκό Του.  Ὁ Ἰησοῦς μπαίνει μέσα στήν Ἱστορία μέ βήματα ταπεινά, ἀθόρυβα καί διακριτικά. Δέν θέλει νά σκανδαλίσει νά διχάσει ἤ νά ἐξουθενώσει τόν κόσμο, γιά  ὃποιο εἶναι ἕτοιμος νά γίνει ὁ Σωτήρας του. Δέχεται νά ἐφαρμοστοῦν ὅλοι οἱ νόμοι καί οἱ διατάξεις πού διέπουν τόν πολιτισμό καί τήν καθημερινότητα τῆς ἐποχῆς Του, παρόλο πού Ἐκεῖνος ἔχει πραγματικά τή δύναμη ὅλα αὐτά νά τά ἀλλάξει. Γιά τόν Ἰησοῦ Χριστό ἡ ἀνθρώπινη Ἱστορία ἔχει τήν ἀξία της. Στόν κάθε ἄνθρωπο, ἔστω καί ἀπομακρυσμένο ἀπό τόν Θεό, ἀκόμη λάμπει τό θεϊκό μεγαλεῖο πού κατεῖχε ὅταν πλάστηκε ἀπό Ἐκείνον. Ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά ἀπογοητεύεται ἀπό τά λάθη του καί τίς ἱστορικές ἀστοχίες του, ὅμως ὁ Σαρκωμένος Λόγος μπορεῖ νά δεῖ καθαρότερα καί νά προσφέρει ἁπλόχερα τό σωστικό Του Φῶς μέσα στήν Ἱστορία.

Μέσα σ' αὐτή τήν ἀνθρώπινη ἱστορία πορεύεται ὁ Ἰησοῦς πού ἀπό σήμερα γίνεται καί δικό του κτῆμα. Ἀναλαμβάνει καί Ἐκεῖνος τό ρόλο του ὄχι μέ σκοπό νά τήν ἀκυρώσει ἀλλά νά τῆς δώσει τό δυναμισμό καί τήν ἄνθιση πού τῆς στερεῖ τό δηλητήριο τῆς ἁμαρτίας. Σ' αὐτό τό ἔργο τοῦ Ἰησοῦ πρῶτοι βοηθοί εἶναι οἱ ταπεινοί ἄνθρωποι, ἐκεῖνοι δηλαδή πού ἔχουν μάθει νά παρατηροῦν τόν κόσμο καί νά περιμένουν. Νά μή διασχίζουν τό μονοπάτι τῆς ζωῆς τους μέ μοναδική πυξίδα τήν ἱκανοποίηση τοῦ ἐγωισμοῦ τους, πού μποροῦν νά δώσουν χῶρο στό διπλανό τους γιά νά ἀναπτυχθεῖ καί ἐκεῖνος. Πολλές φορές αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων ἡ πορεία τῆς ζωῆς τους φαίνεται πράγματι ἀδέξια ἴσως λίγο διστακτική, ὅμως εἶναι σίγουρο ὅτι τούς ὁδηγεῖ καί ἐμπνέει ἡ παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Ἕνας σύγχρονος ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης μᾶς περιγράφει χαρακτηριστικά αὐτό τόν τρόπο ζωῆς ὅταν μᾶς λέει «κράτα τό νοῦ σου στόν Ἂδη καί μήν ἀπελπίζεσαι» ὁ δέ μαθητής αὐτοῦ τοῦ Ἁγίου ὁ π. Σωφρόνιος πού ἔζησε ἀσκητικά στό Ἒσσεξ τῆς Ἀγγλίας, ἐπεξηγεῖ σχηματικά αὐτή τήν φράση διδάσκοντάς μας ὅτι ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἀρχίζει νά μαθαίνει στό ταπεινό φρόνημα, ὅταν ἀρχίζει νά κατεβαίνει πρός τόν Ἂδη τότε ὁ ἐγωισμός πού λανθάνει στίς καρδιές ὅλων μας, δέν μπορεῖ νά τόν ἀκολουθήσει καί ἔτσι τόν ἀφήνει ἐλεύθερο, μέ ἀποτέλεσμα ὁ ἄνθρωπος πιά νά μπορεῖ νά πλησιάσει πολύ γρήγορα καί εὔκολα τήν θεϊκή ἀγκαλιά.

Ἀδελφοί μου ἕνας ἀκόμη χρόνος τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας ἀνοίγεται μπροστά μας. Μέσα καί σ' αὐτό τόν χρόνο τό 2017 θά πορευτεῖ ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Αὐτοί πού ὅμως θά καταλάβουν τά βήματά Του θά εἶναι ὅσοι ἀπό ἐμᾶς θά ἀφήσουν τίς ψυχές μας νά ἀπαγκιστρωθοῦν ἀπό τή μέγγενη του ἐγωισμοῦ καί θά ἐπιλέξουν τό λιμάνι τῆς ταπείνωσης, τῆς ἁπλότητας καί τῆς πνευματικῆς νηφαλιότητας. Ὡς Ἐπίσκοπός τῆς Μητροπόλεως Παροναξίας εὔχομαι σέ ὅλους τό 2017 νά γίνει εὐκαιρία νά γνωρίσουμε τήν μεγάλη ἀξία τῆς ἐν Χριστῶ Ταπεινώσεως καί νά συναισθανθοῦμε στή ζωή μας τήν ἐπίσκεψη τοῦ Ἐναθρωπήσαντος Λόγου, ὁ Ὁποῖος συνεχῶς ἐπιδιώκει τήν κοινωνία μέ τό πλάσμα Του.

Εὐλογημένο, εὐφρόσυνο, εἰρηνικό καί σωτήριο τό νέο ἔτος 2017 !

Μέ ὅλη μου τήν ἀγάπη ἐν Κυρίῳ,

Ὁ Ἐπίσκοπός σας

 ypografh

Ο ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

© Copyright 2023 Ιερά Μητρόπολις Παροναξίας Back To Top