Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ΜΗΝΥΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ κ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ

epi  Τῌ ΕΟΡΤῌ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ.

 

          Πρός

Τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς

            Τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Παροναξίας

 

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

“Πανηγυριζέτωσαν οἱ Θεόφρονες”

Αὐτή τήν ὡραία προτροπή ἀπευθύνει ὁ ἱερός ὑμνογράφος, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, πρός ὅλους μας σήμερα τή λαμπρά ἡμέρα, τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Σέ ἱερό πανηγύρι μας καλεῖ νά χαροῦμε μαζί τήν «πεποικιλμένη τῇ Θεία δόξῃ», πού συνάγει τά ὅπου γῆς τέκνα Της νά χαροῦν μέ τή χαρά Tης, νά δοξαστοῦν μέσα στή δόξα Tης, νά μεταβάλουν τίς λύπες καί τά βάσανά τους σέ χαρά. Γιατί ὅσοι πιστεύουν στόν Χριστό τιμοῦν ἰδιαίτερα τή σημερινή μέρα πού μέσα στήν Αὐγουστιάτικη ραστώνη μᾶς προσφέρει ἁπλόχερα τή χαρά τῆς Παναγίας Μητέρας του, τή χαρά τῆς εἰσόδου Της στόν Παράδεισο τοῦ Υἱοῦ Της.

κοίμηση καί ἡ μετάσταση Της δέν φέρνουν λύπη στή ψυχή τοῦ ἀνθρώπου ἀλλά γίνονται αἰτία πραγματικῆς χαρᾶς καί εὐφροσύνης. Ὁ τάφος Της γίνεται κλίμαξ, σκάλα δηλαδή, πού ἀνεβάζει ἀπ΄ τήν γῆ στόν οὐρανό. Τό σημεῖο τῆς φθορᾶς, τοῦ τέλους τοῦ ἀνθρώπου, γίνεται σημεῖο ἐκκινήσεως γιά μία ἄλλη ζωή ἁγιασμοῦ καί θεώσεως.

Ἡ Κυρά τοῦ κόσμου μέ τή μετάστασή Της δέν ἐγκαταλείπει τόν κόσμο, δέν ἀφήνει ὀρφανά τά παιδιά Της, ὅλους ἐμᾶς γιά τούς ὁποίους κοπίασε, δάκρυσε, θυσιάστηκε, ἀλλά προπορεύεται ἀνοίγει δρόμους σωτηρίας καί ἐλπίδας. Μᾶς διδάσκει ὅτι ἡ ζωή εἶναι τόσο ὄμορφη ἐπειδή δέν τελειώνει ἐδῶ, ἀλλά συνεχίζει καί μετά τόν τάφο μέσα στό Παράδεισο πού ἐκείνη τώρα χαίρεται καί θά ἔρθει ἡ εὐλογημένη ὥρα νά χαροῦν ὅλα τά παιδιά Της μετά τή Δευτέρα Παρουσία τοῦ Υἱοῦ της.

Συνάγει ὅλα τά παιδιά Της γύρω ἀπό τό μυστήριό Της ἡ Κυρία Θεοτόκος, ὅπως ἀκριβῶς σύναξε ὅλους τούς Ἀποστόλους γύρω ἀπό τό «ζωαρ­χι­κόν Της σκῆ­νος», τό ὁποῖο «ἔ­ξό­χως ἠσπά­ζον­το», ὄχι γιατί θά χανόταν μέσα στή γῆ ἀλλά γιατί θά εἶναι αὐτό πού θά μᾶς ἀνοίξει τήν πύλη τῆς Βασιλείας τῶν οὐρανῶν. Τό σῶμα τῆς Κυρίας Θεοτόκου εἶναι τό ἱερό κειμήλιο τῆς ἀνθρωπότητας πού ἀναπαύεται ἐντός τοῦ Παραδείσου. Εἶναι ἡ πιό τρανή ἀπόδειξη ὅτι ὁ κόσμος μας μπορεῖ νά ἐξαγιαστεῖ καί νά ζήσει πράγματι αἰώνια.

Ἀδελφοί μου ἡ μνήμη τῆς Κοιμήσεως τῆς Παναγίας μας εἶναι αἰτία πανηγύρεως. Τό ἀντάμωμά μας στίς Ἐκκλησίες Της γιά νά τήν τιμήσουμε καί νά λατρέψουμε τόν Υἱό Της, δείχνει τήν ἐσωτερική ἀνάγκη τοῦ καθενός ἀπό μᾶς νά ξεκουραστοῦμε ἀπό τόν κάματο τῆς καθημερινότητας στήν γλυκιά ἀγκαλιά Της. Νά ἐπαναπροσδιορίσουμε τή ζωή μας καί νά Τῆς ζητήσουμε νά δέεται συνεχῶς γιά μᾶς καί τούς οἰκείους μας ἐνώπιον τοῦ Υἱοῦ Της.

Αἰσθάνομαι λοιπόν τήν ἀνάγκη νά εὐχηθῶ σέ ὅλους τούς ἐντοπίους ἀλλά καί τούς παραθεριστές πού αὐτές τίς μέρες χαίρονται τά νησιά τῆς Μητροπολιτικῆς μας Περιφέρειας τήν Νάξο, τήν Πάρο, καί τήν Ἀντίπαρο πού πανηγυρίζουν μέ χαρακτηριστική λαμπρότητα τήν ἡμέρα τοῦ Δεκαπενταυγούστου, μέ προεξάρχουσα καί ἀρχαιότερη πανήγυρη αὐτή τῆς Παναγίας τῆς Ἑκατονταπυλιανῆς, ἀλλά κοντά σέ ἐκείνη σέ ὅλες τίς πανηγύρεις τοῦ εὐλογημένου τόπου μας, ἡ χαρά τῆς Παναγιᾶς νά γίνει καί δική τους χαρά. Συγχρόνως ὅμως καί νά παρακαλέσω μέ ὅλη τήν πατρική μου ἀγάπη, νά Τήν γιορτάσουμε ὅλοι ὅπως μᾶς καλεῖ ὁ Ἱερός Ὑμνογράφος, δηλαδή ὡς πράγματι Θεόφρονες, γιατί πολλές φορές μέσα στήν καρδιά τοῦ καλοκαιριοῦ γινόμαστε ἀλλόφρονες καί ὁ ἐκκλησιαστικός χαρακτήρας τῶν πανηγυριῶν μας ἀλλοιώνεται καί ἐκκοσμικεύεται τελείως.

Ἄς προσευχηθοῦμε λοιπόν ὅλοι μας καί ἄς Τήν παρακαλέσουμε γιά ὅ,τι νομίζουμε ὅτι εἶναι καλύτερο γιά τήν πνευματική μας ὑγεία καί πρόοδο. Ἄς Τῆς ζητήσουμε νά σκεπάζει κυρίως τή νεολαία τοῦ τόπου μας καί τούς ὅπου γῆς Ὀρθόδοξους ἀδελφούς μας, ἀλλά καί ὅλο τόν κόσμο. Ἄς Τῆς ζητήσουμε νά ἑνώνει τούς ἀνθρώπους καί νά γίνεται γέφυρα μεταξύ οὐρανοῦ καί γῆς ἀλλά καί σύνδεσμος ἀγάπης ὅλων τῶν ἀνθρώπων μεταξύ τους.

Χρόνια πολλά ἀδελφοί μου, εὐλογημένα καί ἁγιασμένα!

Ἡ Παναγία μας ἄς εἶναι πάντοτε σκέπη, βοηθός καί προστασία ὅλων μας!

Διάπυρος εὐχέτης πρός Κύριον,

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΑΣ

Ο ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

© Copyright 2023 Ιερά Μητρόπολις Παροναξίας Back To Top