Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Aggelos

Μήνυμα

τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Παροναξίας

κ. Καλλινίκου

ἐπί τῷ νέῳ ἔτει 2016

    Logotypo 1

Πρός τούς εὐσεβεῖς χριστιανούς

Τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Παροναξίας

 

  DGI32

 Μέσα στό Ἅγιο Δωδεκαήμερο μᾶς δίνεται ἡ εὐκαιρία νά ἑορτάσουμε καί τήν ἔναρξη τοῦ νέου ἔτους, τήν 1η Ἰανουαρίου, μία ἡμέρα μέ ἰδιαίτερο θεολογικό βάθος καθώς εἶναι ἡ ὄγδοη ἡμέρα ἀπό τή μεγάλη Δεσποτική ἑορτή τῶν Χριστουγέννων. Ὅπως ἴσως ἤδη ὅλοι γνωρίζουμε ὁ ἑορτασμός κυρίως τῶν μεγάλων Δεσποτικῶν ἑορτῶν εἶναι ὀκταήμερος, πρᾶγμα πού τονίζει τήν θεολογική διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας περί «ὄγδοης ἡμέρας», τῆς ἡμέρας δηλαδή τῶν ἐσχάτων ὅπου θά διαμορφωθεῖ ἕνας καινούριος κόσμος, κατά τήν Δευτέρα παρουσία τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Αὐτή ἡ ἡμέρα θά σηματοδοτεῖ τήν ὁριστική ἀποκατάσταση τῆς σχέσης Θεοῦ καί ἀνθρώπου, θά εἶναι ἡμέρα πραγματικῆς χαρᾶς καί εὐφροσύνης γιά τόν «ἐν σμικρῶ μέγαν ἄνθρωπο», καθώς ἀπαλλαγμένος ἀπό τή φθορά καί τόν θάνατο θά μπορεῖ νά ἀτενίζει πρός τόν Θεό δοξολογώντας Τον. Γιά αὐτή τήν τελική κατάσταση προετοιμαζόμαστε ὅλοι μας στίς Ἐκκλησίες μας, μέσα ἀπό τόν Λειτουργικό καί Ἑορτολογικό Κύκλο, πού ὡς στόχο του ἔχει τήν ἐξοικείωση μας μέ τό μυστήριο τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ στή ζωή μας.

Κάθε λοιπόν 1η Ἰανουαρίου εἶναι ἡ ἀρχή τοῦ καινούριου χρόνου, ἀλλά αὐτή τήν ἡμέρα ζώντας μέσα στήν Ἐκκλησία, μποροῦμε νά πάρουμε καί μία πρόγευση ἀπό τήν προσδοκώμενη Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. Ἄν ὁ Χριστός μέ τή Σάρκωσή Του μπαίνει μέσα στήν Ἱστορία γιά νά τήν ἁγιάσει καί νά τήν ἐπαναφέρει στό πρωτόκτιστο κάλλος, ὁ χριστιανός ἐμπνεόμενος ἀπό τό χρόνο τῆς ὄγδοης ἡμέρας γίνεται καλός ἐργάτης τῆς συνέχειας τῆς ἱστορίας, τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν.

Ἴσως αὐτός νά εἶναι καί ὁ πραγματικός στόχος πού καλούμαστε ὅλοι μας νά ὑπηρετήσουμε ἀπό ὅποιο κοινωνικό μετερίζι καί ἄν ὑπηρετοῦμε αὐτόν ἐδῶ τόν τόπο. Γνωρίζουμε ὅλοι μας τίς δυσκολίες, τά προβλήματα καί τά ἀδιέξοδα πού βιώνει ὁ σημερινός ἄνθρωπος σέ κάθε τομέα τοῦ βίου του, πού τόν κάνουν πολλές φορές νά ἀπογοητεύεται ἤ νά αἰσθάνεται ἀδύναμος νά ἀνταπεξέλθει στά προβλήματά του. Ὅμως γνωρίζουμε ὅτι ἡ λύση σέ ὅλα αὐτά δέν εἶναι ἡ ἀπογοήτευση ἤ ἀκόμα χειρότερα, ἡ ἐξαχρείωση μας. Ἡ λύση σέ ὅλα αὐτά εἶναι νά διαθέσουμε ὅλες μας τίς δυνάμεις στό ἔργο τῆς ἀνάπλασης αὐτοῦ τοῦ κόσμου σέ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.

Ὡς Ἐπίσκοπός τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, παρακαλῶ ὅλους ἐσᾶς τούς ἀγαπητούς ἀδελφούς μου, νά καταθέσουμε ὅλη μας τήν ἐνέργεια καί τόν δυναμισμό μας, ὥστε νά γίνει τό 2016 ἔτος χαρᾶς καί δημιουργίας. Αὐτά τά δύο θά πηγάσουν ἀπό τή συμμετοχή καί ἐργασία ὅλων μας, σ' αὐτό τόν ὄμορφο στόχο, τῆς ἀπόκρουσης τῶν δυνάμεων τῆς φθορᾶς καί τοῦ θανάτου καί τῆς ἐξέλιξης αὐτοῦ τοῦ κόσμου σέ Παράδεισο.

Καλή Χρονιά καί Εὐλογημένη!

Διάπυρος εὐχέτης πρός Κύριον,

Ὁ Ἐπίσκοπός σας

ypografh

  Ο ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

images 1

© Copyright 2023 Ιερά Μητρόπολις Παροναξίας Back To Top