Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Pasha

Logotypo 1

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

 ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ

κ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ

ΕΠΙ ΤΗ˛ ΕΟΡΤΗ˛ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 2015

 

2013

 

Πρός

Τόν Ἱερό Κλῆρο

καί τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς

Τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Παροναξίας

 

 

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Σαράντα καί πλέον ἡμέρες, κατά τήν περίοδο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί ἐν συνεχείᾳ τήν Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάδα, ἀγωνιστήκαμε μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, τόν ἀγῶνα τῆς νηστείας καί τῆς ἐγκράτειας ψυχῆς καί σώματος. Τό διάστημα πού προηγήθηκε, διανύσαμε τόν δρόμο τῆς νηστείας, μέ τήν βοήθεια τῆς ὁποίας «ψυχῇ τε καί σώματι» ἀγωνισθήκαμε τόν ἀγῶνα τόν καλό, ἐνάντια στά ὀλέθρια ἁμαρτωλά μας πάθη, τά ὁποῖα πληγώνουν καί ἀμαυρώνουν τήν ψυχοσωματική μας ὕπαρξη καθώς ἀποτελοῦν τήν πηγή κάθε ἁμαρτίας.

Μέχρι σήμερα, ἡ σιωπή, ἡ ἐσωστρέφεια καί ἡ κατάνυξη ἦταν τά στοιχεῖα πού κυριαρχοῦσαν στήν πνευματική μας ζωή. Σήμερα ὅμως ὅλα ἀλλάζουν, ὅλα μεταμορφώνονται, ὅλα ἁγιάζονται καί φωτίζονται «τῷ ἀπροσίτῳ φωτί τῆς Ἀναστάσεως» καί ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, ψάλλει λαμπρᾷ τῇ φωνῇ πρός ὅλους ἀνεξαιρέτως «Δεῦτε λάβετε φῶς, ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου φωτός, καί δοξάσατε Χριστόν τόν Ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν!».

Μέσα ἀπό τό γεγονός τῆς Ἀναστάσεως, μᾶς δίδεται ἡ εὐκαιρία νά ἐγκαταλείψουμε τή σκοτεινή ζωή τῆς ἁμαρτίας καί νά λάβουμε τό φῶς τοῦ Χριστοῦ, ὅπως αὐτό ἀνέτειλε μέσα ἀπό τό κενό μνημεῖο. Αὐτό τό φῶς πού φωτίζει τόν νοῦ καί τήν καρδιά μας, γιά νά μποροῦμε νά ἀντιλαμβανόμαστε τίς πραγματικές ἀξίες τῆς ζωῆς. Αὐτό τό φῶς πού φωτίζει τίς αἰσθήσεις μας, γιά νά μποροῦμε νά αἰσθανόμαστε τά μεγαλεῖα τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ. Αὐτό τό φῶς πού φωτίζει τή ζωή μας, γιά νά μποροῦμε νά ζοῦμε τήν ἀξία της καί νά μήν τήν σπαταλοῦμε ἄσκοπα.

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι πρόσκληση σέ μιά ζωή φωτεινή, ἀπαλλαγμένη ἀπό κάθε σκοτεινό ἔργο, γεμάτη ἐλπίδα καί αἰσιοδοξία. Ἐνάντια σέ κάθε προσπάθεια ἀπομείωσης τῆς ἀξίας τῆς ζωῆς, ἀντίθετα σέ κάθε σύγχρονο ρεῦμα, πού θέλει τόν ἄνθρωπο χωρίς ἴχνος ἀξιοπρέπειας καί ἤθους, τό φῶς τῆς Ἀναστάσεως φωτίζει ξεκάθαρα τόν δρόμο πού θά μᾶς βγάλει ἀπό τό ἀδιέξοδο στό ὁποῖο βρισκόμαστε, ἀφοῦ ὁ δρόμος αὐτός ὁδηγεῖ στόν Ἀναστάντα Κύριο, τόν ἀρχηγό τῆς ζωῆς καί νικητή τοῦ θανάτου.

Βλέποντας γύρω μας τά ὅσα διαδραματίζονται, οἱ ψυχές ὅλων μας συγκλονίζονται. Κανείς νοήμων ἄνθρωπος δέν θέλει πλέον νά βλέπει ἀνθρώπους νά ὑποφέρουν ἀπό φτώχεια, ἐν ἔτει 2015, καί μικρά παιδιά νά πεθαίνουν στή δίνη τῶν πολέμων. Κανείς δέν θέλει νά βλέπει ἀνθρώπους νά σφαγιάζονται στό βωμό τοῦ φανατισμοῦ καί τῆς ἀρρωστημένης θρησκευτικότητας. Κανένας δέν θέλει νά θρηνεῖ νέους θύματα ψυχολογικῆς, λεκτικῆς καί σωματικῆς βίας. Κανείς δέν θέλει ἄλλες διαλυμένες οἰκογένειες, νεκρούς ἀπό ναρκωτικά, βρέφη πεταμένα στόν κάλαθο τῶν ἀχρήστων ἀπό τίς ὁλοένα αὐξανόμενες ἐκτρώσεις καί πόσα ἀκόμα δεινά, πού μαστίζουν τήν σύγχρονη κοινωνία. Ὅλα αὐτά ὅσοκι’ ἄν φαίνεται ἀδύνατο, μποροῦν νά ἀλλάξουν ἄν ἀφήσουμε τό φῶς τῆς Θείας Ἀναστάσεως, νά διαλύσει τό σκοτάδι τῆς ἁμαρτίας. Γιά τό λόγο αὐτό, ἡ φλόγα πού σήμερα καίει στίς λαμπάδες μας, ἀκόμα καί ὅταν θά σβήσει ἀπό αὐτές, θά πρέπει νά ἐξακολουθεῖ νά καίει στίς ψυχές μας, γιά νά τίς φωτίζει καί μαζί μέ αὐτές νά φωτίζεται καί ὅλη μας ἡ ζωή.

Ἀδελφοί μου,

«Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός, οὐρανός τε καί γῆ καί τά καταχθόνια»! Αὐτό τό Ἅγιο καί ὑπερκόσμιο Φῶς τῆς Ἀναστάσεως εὔχομαι νά πλημμυρίζει τήν ζωή ὅλων μας ἀνεξαιρέτως, ἰδιαιτέρως δέ τῶν ἀδελφῶν μας τῶν ἀσθενῶν ἤ τῶν δοκιμαζομένων ἀπό πένθος ἤ ἀνέχεια, τῶν ἀποδήμων ἤ τῶν ταξιδευόντων στίς θάλασσες, τῶν ἐγγύς καί μακράν καί τῶν ἁπανταχοῦ Ναξίων, Παρίων καί Ἀντιπαρίων καί ὁ Ἀναστάς Κύριος νά χαρίζει σέ ὅλους ὑγεία ψυχῆς καί σώματος καί νά μᾶς ἀξιώσει νά ἀπολαύσουμε καί τήν κοινή Ἀναστάση ἐν τῇ Βασιλείᾳ Του!

 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΟΥ!

 

ο επΙσκοπΟς σας

ypografh

†  Ο ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

GPS2

© Copyright 2023 Ιερά Μητρόπολις Παροναξίας Back To Top