Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΕΠΙ ΤΗ˛ ΕΟΡΤΗ˛ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 2014
   pasxa

        

         Πρς

         Τος εσεβες Χριστιανος

         Τς ερς Μητροπλεως Παροναξας

 

τη μέρα ν ποίησεν Κύριος

γαλλιασώμεθα καί εφρανθμεν ν ατ!"

 

Τκνα ν Κυρίῳ γαπητ,

Στόν ψαλμικό ατόν στίχο τόν ποο παναλαμβάνει καί ερός μνο­γρά­φος, γίνεται προφητικός λόγος γιά τήν πανσέβαστη καί λόφωτη μέρα τς ναστάσεως το Χριστο, καθώς ξηγε καί Μέγας θανάσιος.

Τό γιο Πάσχα εναι ορτή λου το χρόνου κί λης τς ζως μας. Καί κάθε φορά πού τελεται Θεία Λειτουργία, τό Πάσχα γιορτάζουμε.

νέκφραστη εναι χαρά πού συνέχει σήμερα τούς ρθοδόξους. Χαρ­μό­συνα ντη­χον ο καμπάνες τν ερν Ναν, ν μυριόστομη κούγεται καί πα­να­λαμ­βά­νε­ται πάντερπνη καί αώνια αχή:

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ! ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ !

         Μέ τήν νάσταση το Θεανθρώπου συνεορτάζει καί λαμπροφορελη κτίση! γγελοι συνεορτάζουν μέ τούς νθρώπους. ερός Χρυσόστομος συ­νε­παρ­μέ­νος πό τήν βιωματική χαρά τς ναστάσεως γράφει: "Σήμερον γ­γε­λοι σκιρτσι καί πσαι α οράνιαι δυνάμεις γάλλονται, συνηδόμεναι (δηλαδή συγχαίροντας) πί τ σω­τη­ρί το κοινο γένους τν ν­θρώ­πων... Σήμερον χαρά πανταχο τς οκουμένης καί εφροσύνη πνευματική…".

         ντως τό Πάσχα εναι "λύτρον λύπης". Καί γιατί χαίρεται καί γάλ­λε­ται κάθε ψυχή πού πιστεύει στον Χριστό; Γιατί μέ τήν νάσταση το Ζωοδότη σβύσθηκε διά παν­τός θάνατος, νοίχθηκε στούς νθρώπους Παράδεισος, βεβαιώθηκε καί ξα­σφα­λί­σθηκε νάσταση τν πνευματικά καί σωματικά νεκρν, καταργήθηκε δυ­να­στεία το διαβόλου καί τς μαρτίας. Μς χα­ρί­σθηκε αώνια ζωή. ναστημένος Λυτρωτής μας "μς διεβίβασε" πό τόν θάνατο στήν ζωή και πό τήν γή στόν ορανό.

         Ατή πνευματική χαρά φανερώνει την βαθειά πεποίθηση καί τά σω­τε­ρικά ναστάσιμα βιώματα τν πιστν, στίς ψυχές καί στίς καρδιές τν ποίων σκιρτ τό πνεμα τς μακραίωνης ρθόδοξης παράδοσης καί ζως, ποία σέ διάκοπη συ­νέ­χεια φθάνει στά ποστολικά χρόνια.

         μως, τό ρώτημα εναι: ραγε, λα τά πολυτίμητα δρα τς να­στά­σεως μς συγκινον βιωματικά στήν ποχή μας; μήπως παραμένουν μόνο σέ ξωτερικούς τύ­πους καί συναισθηματιμούς; Καί πς θά πρέπει νά βι­ώ­νουμε τήν χαρά τς να­στά­σεως;  Ὁ  γιος ωάννης Χρυσόστομος μς διδάσκει τι θά πρέπει νά ορτάζουμε τήν μέ­γι­στη ατή ορτή "φαιδρς, μο καί θεοσεβς". δέ ερός Γρηγόριος Νύσσης σέ μιλία του στήν ορτή το Πάσχα μς λέει τι χρειάζεται νά ορτάζουμε "Θεοειδς". Δηλαδή, μέ στοχασμούς, μέ νο­ή­ματα, μέ σκέψεις πού θά στρέφονται γύρω πό τήν νάσταση. κκλησία μας εναι κκλησία τς ναστάσεως, πομένως καί κ­κλη­σία τς χαρς. Καί οσία τς χαρς πηγάζει πό τήν νάσταση. χαρά γιά τόν νθρωπο εναι να ζητούμενο, να βίωμα καί μιά νάγκη. μως, ταν τήν να­ζη­τομε ξω καί μακρυά πό τόν ναστημένο Χρι­στό, γίνεται πρόβλημα. Χαρά πού προ­έρ­χε­ται χι πό τήν γνήσια πηγή της, λλά πό λλες καί λάθος πη­γές, εναι χαρά ψεύ­τικη, χαρά κατ' πίφαση. ναστημένος Κύριός μας ζε! Καί ατό τό γεγονός, ατή πίστη καί βεβαιότητα, δημιουργε τήν λπίδα καί τούς στηριγμούς μας.

         ληθινή, πραγματική χαρά, χαρά τς ναστάσεως δέν πη­ρε­ά­ζε­ται πό καμμιά ξωτερική συνθήκη καί θύελλα! Οτε πό τήν προβληματική γεία, οτε πό τήν οκονομική κρίση, οτε πό τά ποιαδήποτε ρνητικά τς κάθε ποχς καί τς ποχς μας, πού τήν κλονίζουν πολλν μορφν κλο­νι­σμοί, ποικίλες κρίσεις στάθειες καί ντονη βεβαιότητα. Τά δεινά μπορε νά μς κυκλώνουν, λλά μέ τήν πίστη στόν να­στη­μένο ρχηγό τς πίστεώς μας, δέν μς λυγίζουν, οτε μς καταβάλλουν! άν μένουμε διάσπαστα νωμένοι μέ τόν Τριαδικό Θεό, θά χουμε συ­νε­χό­μενη καί τα­λάν­τευτη τήν οσιαστική χαρά, τήν ποία κανείς δέν θά μπορέσει ποτέ νά μς ρ­πά­ξει, καθώς μς διαβεβαιώνει διος Σωτήρας μας ησος Χριστός. ερός Χρυ­σό­στο­μος σέ λλο σημεο μς διασαλπίζει: "ν Θεν, εί χαίρει" Δη­λαδή τός πού εναι νωμένος μέ τόν Θεό, πάντοτε χει χαρά". Καί πως πισημαίνει γιος ουστνος Πόποβιτς, "ναστημένος η­σος εναι τά πάντα ν πσι. Εναι λη γάπη μας, λη λήθεια μας, λη ζωή μας, Αώνια Ζωή σέ λες τίς θεες αωνιότητες καί τίς πε­ραν­τω­σύ­νες".

         ς χαρομε λοιπόν δελφοί μου, γιατί ζομε μέσα στήν λήθεια, μέσα στό φς τς ναστάσεως! ναστημένος Κύριός μας εναι χαρά λου το κόσμου! Ναί! Καί πως ψάλλει κκλησία μας, "Χαρς τά πάντα πεπλήρωται, τς ναστάσεως τήν περαν εληφότα". Δηλαδή: "Τά σύμπαντα γέμισαν πό χαρά, φο δέχθηκαν τήν μ­πει­ρία τς ναστάσεως!"

         Εχομαι λόψυχα, πάντοτε χάρη καί χαρά τς ναστάσεως νά κυ­ρι­αρ­χε στίς ψυχές σας καί νά διαποτίζει λόκληρο τό εναι σας. Ατή χαρά ς εναι τό κα­θη­με­ρινό βίωμα λων σας, Ναξίων, Παρίων καί ντιπαρίων σέ προσωπικό καί ο­κο­γε­νει­ακό πίπεδο. πίσης ναστάσιμη ατή χαρά ς νατείλει κ το Κενο Μνημείου πλούσια γιά λους τούς γγύς καί τούς μακράν πό τήν παρχία μας, τούς ναυ­τιλ­λο­μέ­νους καί τούς πόδήμους, τούς ργαζομένους καί μοχθοντες ο­κο­γε­νει­άρ­χες, τούς πο­νον­τες καί θλιβομένους, λλά καί τούς δελφούς μας τούς δοκιμαζομένους πό τήν νεργία καί τήν νέχεια.

 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΟΥ !

ο επίσκοπός σας

 

  ypografh

† Ο ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

© Copyright 2023 Ιερά Μητρόπολις Παροναξίας Back To Top