Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

002 001

  

Αγαπητοί μου Χριστιανοί,

Ας δοξάσουμε, ας ευχαριστήσουμε Τον Τριαδικό Θεό, ο Οποίος με το άπειρο έλεός Του μας αξίωσε να χαιρετήσουμε την ανατολή και του νέου αυτού Χρόνου!

Όλοι μας με πανηγυρικές εκδηλώσεις και με μεγάλες ελπίδες, βλέπουμε το ξεκίνημα του 2012.

Ο κάθε νέος χρόνος είναι ένα κουβάρι ανάμεικτο από ευχάριστα και δυσάρεστα, που διαρκώς ξετυλίγεται, οδηγώντας μας σε νέες μορφές και τρόπους ζωής.

Ο συνειδητός Χριστιανός μπροστά στο νέο χρόνο σκέπτεται, και ενεργεί σωστά, δηλαδή χριστιανικά.

Συγκεκριμένα: Δεν απαισιοδοξεί βλέποντας να περνούν τα χρόνια με τόση ταχύτητα, ούτε αγωνιά για τα όσα άγνωστα επιφυλάσσει ο νέος χρόνος. Γιατί ξέρει ποια είναι η αληθινή έννοια του Χρόνου. Ο Χρόνος υπάρχει γιατί υπάρχει ο άνθρωπος. Έτσι ο άνθρωπος κυριαρχεί στον χρόνο, με τις δραστηριότητες που αναπτύσσει. Αυτό ισχύει περισσότερο για τους πιστούς.

Ο Χρόνος έχει μεγάλη αξία για τους εξής λόγους: Πρώτο, γιατί φεύγει και δεν επιστρέφει πλέον. Δεύτερο, γιατί η ζωή τού ανθρώπου είναι πολύ σύντομη. Και ακριβώς αυτό είναι που τής δίνει αξία. Η ζωή είναι το μεγαλύτερο θείο δώρο. Και τότε μόνο παίρνει νόημα, χρώμα, ουσία και περιεχόμενο, όταν την χρησιμοποιούμε σωστά, όταν με τα έργα μας αγιάζουμε τον χρόνο της διάρκειάς της. Και τρίτο, είναι επίσης μεγάλη η αξία του χρόνου, γιατί η κατάκτηση ή όχι της αιωνιότητας θα εξαρτηθεί από το πώς θα ζήσουμε αυτές τις λίγες δεκάδες χρόνια που θα περάσουμε από την γη.

Μόνο σ΄ αυτή την ζωή θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την πνευματική μας καλλιέργεια, την ψυχική μας άνοδο. Και αυτό είναι το πρωταρχικό έργο, που ως μέλη της Εκκλησίας καλούμαστε να πράξουμε. Αν δούμε τους βίους των Αγίων μας, θα παρατηρήσουμε ότι την κάθε εκδήλωση της ζωής τους, την έβλεπαν, την έκριναν, και την υπολόγιζαν με την βέβαιη προοπτική τής άλλης ζωής, τής ζωής τής αιωνιότητας.

Οι πιστοί αξιοποιούν τον χρόνο τους και για την κάλυψη των υλικών τους αναγκών, αλλά κυρίως, για την επιβίωση των ψυχών τους και την κάλυψη των πνευματικών τους αναγκών. Δηλαδή, είναι ανάγκη να αγωνιζόμαστε πνευματικά. Τα χρόνια περνούν, ο Χριστός μένει! Και μένει και παραμένει στους αιώνες.

Όταν μένουμε ενωμένοι μαζί Του, μπορούμε να βιώνουμε συνειδητά και τις τρεις διαστάσεις του χρόνου, δηλαδή το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Γιατί το παρελθόν το καθαρίζουμε με την μετάνοια, το παρόν το ζούμε όπως θέλει ο Θεός να ζούμε, δηλαδή κατά Χριστόν, ενώ το μέλλον το βλέπουμε με την βέβαιη ελπίδα και την προοπτική τής παρά πέρα πνευματικής μας προόδου και φυσικά, της συμμετοχής μας στην δόξα τής Βασιλείας τού Θεού.

Σωστή χρήση τού χρόνου από άποψη πνευματική σημαίνει ουσιαστική ένωση τού ανθρώπου με τον Θεό. Και ακριβώς αυτή η ένωση μας με τον Τριαδικό Θεό μάς εξασφαλίζει την αφομοίωση μας μαζί Του και την ένταξή μας στον χώρο της παρουσίας Του, δηλαδή στον χώρο της αιωνιότητας.

Περνούμε από τον χρόνο. Τα ίχνη τής πορείας μας και τής παρουσίας μας ξεπερνούν τον χρόνο, μένουν ανεξίτηλα, τότε μόνο, όταν ακολουθούν τα ίχνη τού Θεανθρώπου, ο Οποίος είναι χωρίς αρχή, χωρίς τέλος και αιώνια, προ των αιώνων, υπήρχε και θα υπάρχει αιώνια και βρίσκεται πέρα, έξω και επάνω από τον χρόνο. Και αν σε κάποια δεδομένη χρονική στιγμή ήλθε στην γη, γι΄ αυτό ακριβώς ήλθε, για να μάς κάνει και μας να νικούμε τον χρόνο και να ζούμε αιώνια μαζί Του!

Τώρα που βρισκόμαστε στο κατώφλι τού νέου χρόνου, ας ξεκινήσουμε και εμείς την ανοδική μας πορεία και προσπάθεια για την πνευματική μας ανανέωση, ας χρησιμοποιήσουμε το σήμερα, το τώρα, για την πνευματική μας ωφέλεια. Ας αφήσουμε τον Ύψιστο με την παντοδύναμη Θεία Του Χάρη να μάς κατευθύνει τα βήματα, την ψυχή, τον νου, την διάθεση, την θέληση, ώστε τα αξιόλογα πνευματικά μας πεπραγμένα να γεμίσουν τον νέο χρόνο, τον οποίο και πάλι το έλεος και η μακροθυμία του Θεού μάς εμπιστεύεται.

Κύριε! Ευλόγησε το νέο έτος με κάθε θεία Σου ευλογία, ουράνια και επίγεια!

Κύριε! Του νέου χρόνου χάρισέ μας την κάθε ημέρα «τελείαν, ἁγίαν, εἰρηνικήν καί ἀναμάρτητον»,

Ευλογημένο, ευφρόσυνο, ειρηνικό και ελπιδοφόρο το Νέο Έτος 2012 !  

© Copyright 2023 Ιερά Μητρόπολις Παροναξίας Back To Top