Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

 Πρός 
Τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς
Τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Παροναξίας 
 

 Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,

         Εἰσήλθαμε ἀπό χθές τά μεσάνυχτα σέ ἕνα ἀκόμη ἔτος μέ πολύ προβληματισμό καί μεγάλη ἀνησυχία γιά τό μέλλον.
 Καί ὅμως πρίν ἀπό δέκα μόλις χρόνια μιά μορφή ὑστερίας εἶχε καταλάβει τόν κόσμο ἐν ὄψει τῆς ὑποδοχῆς ἑνός ἔτους πού θεωρήθηκε ὡς ἰδιαίτερα σημαντικό μιᾶς καί θά ἄλλαζε ὄχι μόνο τόν αἰώνα ἀλλά καί τήν χιλιετία. Εἴχαμε τήν αἴσθηση μιᾶς ὁμαδικῆς παράκρουσης ἀκούγοντας τούς τόπους πού προγραμμάτιζαν νά ταξιδέψουν αὐτό τό νέο ἔτος. Ὅλα αὐτά ἦταν μιά ἀπελπισμένη προσπάθεια νά δοθεῖ νόημα στό κενό καί νά ξεπερασθούν καυτά καί δυσεπίλυτα προβλήματα τῆς καθημερινότητας.
       Σήμερα πού περπατᾶμε στήν δεύτερη δεκαετία αὐτῆς τῆς χιλιετίας νοιώθουμε ὅτι ὅλοι αὐτοί οἱ θορυβώδεις ἑορτασμοί ἀφοροῦσαν τό "τίποτα". Σήμερα διαπιστώνουμε ὅτι ἡ ἀλλαγή ἑνός ἀριθμοῦ ἀπό μόνη της, ἔστω κι ἄν σημαδεύει μιά χιλιετία ζωῆς καί ἱστορίας, δέν κομίζει τίποτα τό νέο.
       Ὁ νέος χρόνος θά εἶναι τό ἴδιο οὐδέτερος ἀπέναντι μας ὅσο καί ὁ παλαιός. Μάλιστα μέ τελείως κοσμικά κριτήρια, ὁ νέος χρόνος εἶναι ἕνα ἀκόμη βῆμα πρός τό τέλος, πρός τόν θάνατο καί αὐτό εἶναι ἡ μοναδική ἀλήθεια πού ἀφορᾶ τόν χρόνο καί τήν σχέση του μέ μᾶς.
       Παρά ταῦτα οἱ προσδοκίες τῶν ἀνθρώπων ἀπό τήν ὑποδοχή ἑνός νέου χρόνου ἀγγίζουν συνήθως τά ὅρια τῆς ὑπερβολῆς ἄν ὄχι καί τῆς δεισιδαιμονίας καί οἱ δαπάνες τῶν φαντασμαγορικῶν ἑορτῶν ἀνά τόν κόσμο ξεπερνοῦν κάθε ἔννοια μέτρου καί λογικῆς.
       Ἡ Ἐκκλησία (πού ἐκφράζει τήν συνείδηση των πιστῶν) τόν χρόνο ἀπό τήν Γέννηση τοῦ Χριστοῦ (τόν κάθε χρόνο) τόν ὀνομάζει σωτήριο χρόνο. "Ἐν ἔτει σωτηρίῳ τῷδε..." τό βλέπουμε καί ἱστορημένο σέ παλαιές ἤ νεώτερες εἰκόνες ἤ τοιχογραφίες ἤ σέ σπουδαῖα ἐκκλησιαστικά κείμενα. Καί αὐτό γιά νά μᾶς ὑπενθυμίσει ὅτι τά χρόνια πού ἀκολουθοῦν τήν Γέννηση τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ εἶναι χρόνια Σωτήρια, δηλαδή ἀφιερωμένα καί ἀπόλυτα συνδεδεμένα μέ Ἐκεῖνον. Ὅπως ἡ Κυριακή ὀνομάζεται ἔτσι γιατί εἶναι ἡμέρα Κυρίου.
       Μᾶς τονίζει ὅμως καί κάτι ἄλλο. Ὅτι δηλαδή εἶναι χρόνια σωτηρίας διότι καλούμαστε οἱ ἄνθρωποι, ὅλοι μαζί νά τά βιώσουμε ὡς ἔτη κατά τά ὁποῖα θά μᾶς ὁδηγήσουν  (θά μᾶς ὁδηγοῦν καλύτερα) στήν σωτηρία μας διά της Ἐκκλησίας.
 Αὐτό ἀποτελεῖ μιά συνεχή πρόσκληση γιά ὅλους. Ὅταν ἀκοῦμε δηλαδή τήν φράση "Σωτήριον ἔτος" (ἐν προκειμένω 2010) τό προσλαμβάνουμε καί ὑποκειμενικά ὡς ἔτος κατά τό ὁποῖο θά κάνουμε ἀγώνα γιά τήν προσωπική μας σωτηρία καί λύτρωση. Ἀντικειμενικά εἶναι σωτήριο γιατί μέ τήν Γέννηση τοῦ Κυρίου μας καί ἐν συνεχεία μέ τήν Σταύρωση καί Ἀνάστασή Του ἀποκαστάθηκε ἡ εἰρήνη ἀνάμεσα στό πλάσμα καί τόν Δημιουργό Του καί δόθηκε ἀντικειμενικά ἡ δυνατότητα τῆς σωτηρίας σέ κάθε ἄνθρωπο πού θά ἐνταχθεῖ ὀργανικά στό Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. Χρειάζεται ὅμως καί ἡ ὑποκειμενική προσοικείωση αὐτοῦ τοῦ συγκλονιστικοῦ γεγονότος μέ τήν ἐλεύθερη ἐπιλογή ἀλλά καί τήν εἰλικρινή διάθεση ἡ ἀλλαγή ἑνός χρόνου νά συνοδεύεται ἀπό τήν ἀπόφαση γιά ἀπομάκρυνση ἀπό ὁ,τιδήποτε συνδέει μέ τόν κόσμο τῆς φθορᾶς καί τῆς ἁμαρτίας. Ἀπό τήν ἀπόφαση γιά ἀλλαγή τρόπου ζωῆς. Ἀπό τήν ἀπόφαση ὁ νεός χρόνος νά εἶναι τό ξεκίνημα μιᾶς συνειδητῆς οὐρανοδρόμου πορείας σύμφωνα μέ τό ἦθος τῆς ὀρθόδοξης πνευματικότητας.
       Ἀδελφοί μου,
       Μέ τίς σκέψεις αὐτές εὔχομαι ὁλόψυχα τό νέο ἔτος 2010, πού μόλις ἀνέτειλε, νά εἶναι γιά τούς Χριστιανούς τῆς Μητροπόλεώς μας (ἀλλά καί γιά ὅλο τόν κόσμο) ἔτος εὐφρόσυνο, εἰρηνικό καί σωτήριο γεμάτο ἀπό τήν χάρη καί τήν εὐλογία τοῦ Ἐπιφανέντος Χριστοῦ μας.
 
 

 Χρόνια πολλά, εὐλογημένα καί ἁγιασμένα!

Διάπυρος εὐχέτης πρός Κύριον,

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΑΣ

 ypografh

 † Ο ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

 

© Copyright 2023 Ιερά Μητρόπολις Παροναξίας Back To Top