Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Paros_65

 

Τό καθολικό παλαιᾶς μικρῆς μονῆς, στόν ὁμώνυμο λόφο, 2,5 χλμ. περίπου νοτιοανατολικά τῆς Παροικίας. Ἀπό τό πολύ μικρό μέγεθος τῆς μονῆς, προέρχεται καί ἡ προσωνυμία της, Ταξιαρχάκι. Ὁ μικρός αὐτός ναός εἶναι μία μονόκλιτη τρουλλαία βασιλική, μέ προσαρτημένο μικρότερο παρεκκλήσιο, στή νότια πλευρά της. Ὁ τροῦλλος εἶναι ὀκτάπλευρος. Δέν ἔχει νάρθηκα, οὔτε καμπαναριό. Μικρή καμπάνα κρέμεται στήν μικρή ἀψιδωτή πύλη εἰσόδου, στήν αὐλή τοῦ ναοῦ. Ἡ εἴσοδός του εἶναι στή δυτική ὄψη. Στό ὑπέρθυρό της διαβάζουμε ἐπιγραφή. Ἡ Ἁγία Τράπεζα καί ἡ πρόθεση σχηματίζονται μέ ἀρχαῖα μάρμαρα. Στό νεώτερο ξύλινο τέμπλο, ὑπάρχουν οἱ σύγχρονες εἰκόνες τοῦ Χριστοῦ, τῆς Παναγίας καί τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ, χωρίς κανένα καλλιτεχνικό ἐνδιαφέρον. Δεξιά τοῦ τέμπλου εἶναι ἀναρτημένη στόν τοῖχο, πολύ παλαιά εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Γλυκοφιλούσας (0,80Χ1,00) σέ ξύλινο ὑαλόφρακτο πλαίσιο. Ἡ εἰκόνα εἶναι πολύ σκοτεινή καί ἀπό ὅσο μπορεῖ νά διακρίνει κανείς, εἶναι καλῆς τέχνης. Χρονολογεῖται πιθανώτατα στό τέλος τοῦ 17ου ἤ στίς ἀρχές τοῦ 18ου αἰ. Δυστυχῶς, ἔχει ὑποστεῖ πολύ μεγάλη φθορά. Στό Ἱερό Βῆμα τοῦ προσαρτημένου παρεκκλησίου, ἔχει μεταφερθεῖ καί ἐναποτεθεῖ μικρή μαρμάρινη ἐπιτύμβια πλάκα (0,35Χ0,52Χ0,07). Ἔχει ἀνάγλυφο μεγάλο, σχετικά, σταυρό, χρονολογία καί ἐπιγραφή. Στόν περίβολο ὑπάρχουν τρία δωμάτια. Ἡ αὐλή εἶναι περιτοιχισμένη καί πλακοστρωμένη. Τό Ταξιαρχάκι, ὅπως τό ἀποκαλοῦν στό νησί, εἶναι ἱστορικό διατηρητέο μνημεῖο (2). (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) 1. Τό ἐπώνυμο Βιτζαρᾶς συναντᾶται καί σέ νεώτερα ἔγγραφα (Νικηφ. Κυπραίου, Τά Πάρια, Σῦρος 1911, σελ. 104). 2. ΦΕΚ 579/Β/30-6-1995.© Copyright 2023 Ιερά Μητρόπολις Παροναξίας Back To Top