Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Paros_64

 

Τρουλλαῖο, τρίκογχο παρεκκλήσιο, μέ ἐπιπεδόστεγο νάρθηκα, στό χωριό Μάρμαρα. Μέχρι πρίν λίγα χρόνια, ἦταν σχεδόν ἐρειπωμένο. Μετά ἀπό μιά ριζική ἀνακαίνιση πού ἔγινε σ' αὐτό, τό παρεκκλήσιο ἀποκαταστάθηκε καί δόθηκε πάλι, στή λατρεία τῶν πιστῶν. Ὁ τροῦλλος του εἶναι ὀκτάπλευρος. Τό καμπαναριό του εἶναι τό παλαιό, μονότοξο, ἀρθρωτό, φτιαγμένο ἀπό πωρόλιθους μέ σκοῦρο χρῶμα. Ἔχει δύο εἰσόδους καί τίς δύο στή νότια ὄψη του. Στό μαρμάρινο ὑπέρθυρο μιᾶς ἀπ' αὐτές (1,17Χ0,23) εἶναι χαραγμένη ἡ παρακάτω ἐπιγραφή: Στήν ἄλλη εἴσοδο, ἀνατολικά τῆς πρώτης, ὑπάρχει μαρμάρινο ὑπέρθυρο, μέ ἀνάγλυφο σταυρό, μέσα σέ διακοσμητικό κύκλο. Ἐπιγραφή δέν διακρίνεται. Πάνω στό ὑπέρθυρο αὐτό, στηρίζονται δύο κιονίσκοι, μέ τόξο, πού εἶναι φτιαγμένοι ἀπό τούς ἴδιους παλαιούς πωρόλιθους, μέ ἐκείνους τοῦ καμπαναριοῦ. Σχηματίζεται ἔτσι ἕνα πλαίσιο, μέ μορφή ἀρκοσόλιου, μέσα στό ὁποῖο πρέπει νά ὑπῆρχε κάποια εἰκόνα. Τό τέμπλο τοῦ παρεκκλησίου εἶναι ξύλινο, σύγχρονο. Ὁ σταυρός πού βρίσκεται πάνω σ' αὐτό, εἶναι παλαιός. Εἶναι καλῆς τέχνης. Ἔχει τήν ἐπιγραφή: Δι' ἐξόδου Εὐσταθίου Καντιώτου καί τῆς συμβίας αὐτοῦ αωοδ´ (=1874). Σ' αὐτό τό τέμπλο βλέπουμε τρεῖς εἰκόνες: α) Ζωοδόχος Πηγή (0,45Χ0,85). Εἶναι παλαιά εἰκόνα, καλῆς τέχνης, ἔχει ὅμως ὑποστεῖ πολύ μεγάλη φθορά. β) Χριστός (0,55Χ0,81). Πολύ παλαιά καί σκοτεινή εἰκόνα. γ) Ἅγ. Σάββας (0,55Χ0,81). Σύγχρονη εἰκόνα τῆς ἁγιογράφου Ἀργυρῶς Μελανίτου, τοῦ ἔτους 1977. Τό ἀνακαινισμένο αὐτό παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγ. Σάββα εἶναι ἱστορικό διατηρητέο μνημεῖο (2). (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) 1. Τό ἐπώνυμο Λυπράντος ὑπάρχει σέ νοταριακά ἔγγραφα τῆς Νάξου, τοῦ ἔτους 1573. Ἀπ' αὐτό προέρχεται καί τό ἐπώνυμο Ἀλιπράντης, πού συχνά συναντοῦμε σήμερα στήν Πάρο (Ἀναστ. Ὀρλάνδου, ΑΒΜΕ, τόμ. ΘϘ, τ. 2, 1961, σελ. 218). 2. ΦΕΚ 426/Β/3 - 7 - 1992.© Copyright 2023 Ιερά Μητρόπολις Παροναξίας Back To Top