Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Paros_54.

 

Ἐνδιαφέρον ἐξωκλήσιο 1,5 χλμ. περίπου δυτικά τοῦ Κώστου, ἐπί τοῦ ἐπαρχιακοῦ δρόμου Παροικίας - Λευκῶν καί συγκεκριμένα στή συμβολή αὐτοῦ τοῦ δρόμου μέ ἐκεῖνον πού ὁδηγεῖ στόν Κῶστο. Τό ἐξωκλήσιο αὐτό ἀναγέρθηκε τόν 17ο αἰ., ἔχει ὅμως, ἐν τῷ μεταξύ, ὑποστεῖ πολλές ἐπισκευές καί ἀνακαινίσεις. Εἶναι μονόκλιτο, καμαροσκεπές, μέ μεγάλο ἐπιπεδόστεγο νάρθηκα. Πάνω στήν καμάρα πού συνδέει τό κύριο παρεκκλήσιο μέ τόν νάρθηκα, ὑπάρχει μονότοξο κτιστό καμπαναριό. Ἀπό τόν δρόμο, ἀνεβαίνουμε μέ δέκα σκαλοπάτια σέ εὐρύχωρη περιτοιχισμένη αὐλή, πού εἶναι στρωμμένη μέ σχιστολιθικές πλάκες. Ἡ εἴσοδος τοῦ ἐξωκλησίου βρίσκεται στή δυτική ὄψη του. Ἡ Ἁγία Τράπεζα τοῦ ἐξωκλησίου εἶναι διαμορφωμένη στόν ἀνατολικό τοῖχο τοῦ Ἱεροῦ Βήματος. Στό ἁπλό ξύλινο τέμπλο του βρίσκονται οἱ εἰκόνες: α) Ὑπαπαντή τοῦ Κυρίου, β) Χριστός, γ) Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος καί δ) Ἅγ. Φανούριος. Ὅλες νεώτερες χωρίς ἰδιαίτερο ἱστορικό ἤ καλλιτεχνικό ἐνδιαφέρον. Τό ἐξωκλήσιο αὐτό, πού ἦταν κάποτε μετόχιο τῆς μονῆς τῆς Παναγίας τῆς Χοζοβιώτισσας τῆς Ἀμοργοῦ (3), ἑορτάζει στίς 2 Φεβρουαρίου, ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Χριστοῦ. Ἔχει κηρυχθεῖ ἱστορικό διατηρητέο μνημεῖο (4). (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) 1. Ἁγία Πακού = Ἁγία Ὑπακοή. Ἐννοεῖ τήν ὑπακοή τῆς Παναγίας στό θέλημα τοῦ Θεοῦ, νά ἐνσαρκώσει τόν Υἱό Του. Ναοί Παναγίας Ὑπακοῆς ὑπάρχουν στή Μύκονο καί στή Χίο. 3. Ἀναστ. Ὀρλάνδου, ὅ.π. 4. ΦΕΚ 426/Β/3 - 7 - 1992.© Copyright 2023 Ιερά Μητρόπολις Παροναξίας Back To Top