Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Paros_49.

 

Τρουλλαῖο παρεκκλήσιο, τύπος ἐλεύθερου σταυροῦ, στόν παραθαλάσσιο οἰκισμό Ἁλυκή, λίγα μέτρα ἀπό τή θάλασσα. Ὁ τροῦλλος του εἶναι ὀκτάπλευρος καί στή δυτική ὄψη του ὑψώνεται βαθμιδωτό, μονότοξο, κτιστό καμπαναριό. Στόν τροῦλλο καί στά τέσσερα σφαιρικά τρίγωνα, ὑπάρχουν σύγχρονες τοιχογραφίες τοῦ Παντοκράτορα καί τῶν τεσσάρων Εὐαγγελιστῶν. Ἡ Ἁγία Τράπεζα τοῦ παρεκκλησίου βρίσκεται στήν κόγχη τοῦ Ἱεροῦ Βήματος. Τό τέμπλο του εἶναι ξύλινο, μέ ἐλαφρό σκάλισμα. Πάνω σ' αὐτό βρίσκονται οἱ εἰκόνες: α) Παναγία. Ἔχει τήν ὑπογραφή: Γ. Δεσύλλας, 1929. β) Χριστός ὡς Μέγας Ἀρχιερεύς, ἔργο τοῦ ἴδιου ζωγράφου, τοῦ ἴδιου ἔτους μέ τήν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ. γ) Ἅγ. Νικόλαος. Στό κάτω μέρος τῆς εἰκόνας, διαβάζουμε τήν ἐπιγραφή: Ἀφιέρωμα Ἀντωνίου Π. Κρητικοῦ, 1928. δ) Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος. Ἔργο τοῦ μακαριστοῦ ἀρχιμανδρίτη Νικολάου Ἀρκᾶ, τοῦ ἔτους 1976. Ἀριστερά, στόν τοῖχο, εἶναι ἀναρτημένη ἡ εἰκόνα τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου. Ἔχει τήν ἐπιγραφή: Δαπάνη Ἐμμανουήλ Ἀθαν. Σκιαδᾶ, 1930 - Γ. Δεσύλλας, ζωγράφος. Τό δάπεδο εἶναι στρωμμένο μέ μαρμάρινες πλάκες. Τό παρεκκλήσιο βρίσκεται σέ εὐρύχωρη πλακοστρωμμένη αὐλή. Ἐκτός ἀπό τήν ἑορτή τοῦ ἁγ. Νικολάου, πανηγυρίζεται σ' αὐτό καί ἡ ἑορτή τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου.© Copyright 2023 Ιερά Μητρόπολις Παροναξίας Back To Top