Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Naxos_047

 

Τρίκλιτη βασιλική τοῦ 6ου - 7ου αἰ., ἡ ὁποία πιθανόν ἦταν ξυλόστεγη. Μεταγενέστερα ἔγιναν ἀλλεπάλληλες ἐκτεταμένες ἀναστηλωτικές ἐπεμβάσεις, μέ τίς ὁποῖες τό μνημεῖο πῆρε τή σημερινή καμαροσκεπῆ μορφή. Δυτικά προσετέθη νάρθηκας ἐπιπεδόστεγος (μέ ἐπεξοχή). Δέν σώζονται λείψανα τοιχογραφιῶν.

 

© Copyright 2023 Ιερά Μητρόπολις Παροναξίας Back To Top