Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Naxos_042

 

Ἔχει σχῆμα ἐλεύθερου σταυροῦ μέ τροῦλλο. Ὑπάρχει σύνθρονο δύο βαθμίδων. Οἱ ἐγκάρσιες κεραῖες φέρουν ἀνατολικά κόγχη. Ἔχει προστεθεῖ δυτικά νάρθηκας κάι δίκογχο παρεκκλήσιο. Σώζονται βυζαντινές τοιχογραφίες σέ δύο στρώματα. (Ἀξιοπρόσεκτη η "Ἐλεοῦσα", ὁ Ἅγ. Λέων ὁ [Ἁγ]ιοσταυρίτης, λείψανα δωρητῶν, ὁ Πρόδρομος στό παρεκκλήσιο κ.ἄ. (Ἐνορία Σαγκρίου).

 

© Copyright 2023 Ιερά Μητρόπολις Παροναξίας Back To Top