Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Naxos_041

 

Τρίκλιτη "ἀνατολική" καμαροσκεπής βασιλική μέ πεσσοστήρικτες τοξοστοιχίες. Ἡ ἀψίδα φέρει σύνθρονο. Τό νότιο κλῖτος ἔχει καταστραφεῖ. Κατά τόν 12 μᾶλλον αἰ. ἔγιναν ἐκτεταμένες ἀναστηλωτικές ἐπεμβάσεις. Σώζονται λείψανα βυζαντινῶν τοιχογραφιῶν. Στήν ἀψίδα διαγράφονται μετωπικές μορφές (Ἀποστόλων;) 7ου - 8ου αἰ. (Ἐνορία Χαλκείου).

 

© Copyright 2023 Ιερά Μητρόπολις Παροναξίας Back To Top