Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Naxos_040

 

Ὁ ναός σέ σχῆμα ἐλεύθερου σταυροῦ μέ τροῦλλο βρίσκεται πλησίον πηγῆς. Ἡ εἴσοδος, ἡ ὁποία τοποθετεῖται στή νότια πλευρά φέρει τοξωτό προστῶο. Σώζονται τοιχογραφίες 13ου αἰ. (στό τεταρτοσφαίριο ὁ διάκονος ἅγ. Στέφανος, στήν ἀψίδα συλλειτουργοῦντες Ἱεράρχες, στόν βόρειο τοῖχο ἡ ΘΣ Βρεφοκρατοῦσα ἀνάμεσα στόν ἅγ. Ἰωάννη τόν Θεολόγο καί τόν Ἅγ. Ἀντώνιο). Σημειώνονται ὀνόματα δωρητῶν (Ξένος, Καλή, Μαργαρίτα κ.ἄ.). (Ἐνορία Χειμάρρου).

 

© Copyright 2023 Ιερά Μητρόπολις Παροναξίας Back To Top