Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Naxos_039

 

Ναός ἀρχικά δίκλιτος καμαροσκεπής μέ τρία ἐνδιάμεσα τοξωτά περάσματα στηριγμένα σέ δύο ἐλεύθερους πεσσούς. Ὑφίσταται τό βόρειο κλῖτος μέ τέμπλο κτιστό σέ ὅλο τό ὕψος. Στήν ἀχιβάδα σώζεται μέρος τῆς Δεήσεως τοῦ 13ου αἰ. (Ὁ Ἅγ. Στέφανος, στή θέση τοῦ Προδρόμου, βρίσκεται σήμερα στό Βυζαντινό Μουσεῖο Ἀθηνῶν - Ἐνορία Φιλωτίου).

 

© Copyright 2023 Ιερά Μητρόπολις Παροναξίας Back To Top