Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Naxos_038

 

Ναός σέ σχῆμα ἐλεύθερου σταυροῦ μέ τροῦλλο φερόμενο σέ 4 τόξα. Στήν ἀψίδα καί τίς πλευρές τοῦ Ἱ. Βήματος σχηματίζονται κόγχες, στοιχεῖο unicum γιά τή Νάξο.
Ἔφερε σύνθρονο καί ἐπισκοπικό θρόνο. Σώζονται λίγα ὑπολείμματα "εἰκονομαχικοῦ" διακόσμου 9ου αἰ. (;) καί εἰκονιστικῶν τοιχογραφιῶν. Στή νότια πλευρά ἐφάπτεται ἡμιυπόβραχο παρεκκλήσιο μέ τροῦλλο, βυζαντινῶν χρόνων.

 

© Copyright 2023 Ιερά Μητρόπολις Παροναξίας Back To Top