Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Naxos_037

 

Ἡ Βυζαντινή καθέδρα τῆς Νάξου. Τρίκλιτη παλαιοχριστιανική βασιλική μέ σύνθρονο κάι ἐπισκοπικό θρόνο, μετατραπεῖσα τόν 11ο αἰ. σέ σταυροειδῆ ἐγγεγραμμένο ναό μέ τροῦλλο, μεταβατικοῦ τύπου, μέ τρουλλαῖο νάρθηκα καί ἀμφίπλευρα παρεκκλήσια. Σώζονται τοιχογραφίες πέντε στρωμάτων (13ος αἰ.). Στό ἐπιστύλιο τῦ τέμπλου (1052) μνημονεύεται ὁ ἐπίσκοπος Λέων κ.ἄ.

 

© Copyright 2023 Ιερά Μητρόπολις Παροναξίας Back To Top