Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Naxos_032

 

Ἐκκλησία σέ σχῆμα ἐλεύθερου σταυροῦ μέ τροῦλλο, στόν ὁποῖο διαγράφονται ἐξωτερικά ἀβαθεῖς κόγχες. Ἡ ἀψίδα φέρει σύνθρονο καί ἐπισκοπικό θρόνο. Σώζονται ἀρκετά γλυπτά 11ου αἰ. Διατηροῦνται τοιχογραφίες σέ δύο στρώματα 12ου αἰ. Δυτικά ἔχει προστεθεῖ κατά τούς βυζαντινούς χρόνους τριμερής νάρθηκας (Ἐνορία Καλοξύλου).

 

© Copyright 2023 Ιερά Μητρόπολις Παροναξίας Back To Top