Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Naxos_031

 

Ναός μονόκλιτος σταυροειδής ἐγγεγραμμένος μέ τροῦλλο. Ὁ σταυρός τονίζεται ἐξωτερικά μέ αἰσθητή ὑποχώρηση τῶν γωνιαίων τμημάτων. Σώζονται μαρμαρόγλυπτα τμήματα τέμπλου 11ου αἰ. καί ζωγραφ. ἐπιφάνειες σέ δύο στρώματα (Σκηνές Δωδεκάορτου, Θεοτόκος, Βλαχερνήτισσα στήν κόγχη, ὑπερμεγέθης ἄγγελος, συλλειτουργοῦντες Ἱεράρχες κ.λπ.).

 

© Copyright 2023 Ιερά Μητρόπολις Παροναξίας Back To Top