Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Naxos_026

 

Ναός μονόκλιτος σταυροειδής ἐγγεγραμμένος μέ τροῦλλο. Στούς τέσσερεις πεσσούς στήριξης τοῦ τρούλλου διακρίνονται ἐγκιβωτισμένοι κίονες. Πιθανόν κάτω ἀπό τά ἀσβεστώματα σώζονται τμήματα βυζαντινῶν τοιχογραφιῶν (Ἐνορία Γαλανάδου).

 

© Copyright 2023 Ιερά Μητρόπολις Παροναξίας Back To Top