Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Naxos_024

 

Ἀπό τή βυζαντινή περίοδο σώζεται μόνο τό ἀνατολικό μέρος τοῦ Καθολικοῦ. Ὁ ναός ἀνῆκε στόν σπανιότατο γιά τά νησιά τοῦ Αἰγαίου τύπο τοῦ ἁπλοῦ τετρακιόνιου μέ τροῦλλο. Ἀλλοιώθηκε ὅμως προκειμένου νά πάρει ἡ μονή κατά τούς βυζαντινούς χρόνους τή σημερινή τριώροφη πυργόμορφη ὄψη. Ὁ ἱερός χῶρος μετά τῶν κτημάτων του δημεύθηκε τό 1834 μέ τό γνωστό διάταγμα τῆς Ἀντιβασιλείας. Περιέργως ὅμως κατέχεται σήμερα ὡς ἰδιόκτητος "πύργος". (Ἒνορία Δαμαριῶνος).

 

© Copyright 2023 Ιερά Μητρόπολις Παροναξίας Back To Top