Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Ναός σέ σχῆμα ἐλεύθερου σταυροῦ μέ τροῦλλο. Οἱ ἐγκάρσιες κεραῖες φέρουν ἀνατολικά κόγχη κάι δυτικά ἀπό μία πυλίδα. Ἀποκαλύφθηκε ζωγραφικό στρῶμα ἀνεικονικοῦ ("εἰκονομαχικοῦ") διακόσμου τοῦ 9ου αἰ. (;) καί λείψανα τοιχογραφιῶν τοῦ 13ου αἰ. (Ἐνορία Τριπόδων).

 

© Copyright 2023 Ιερά Μητρόπολις Παροναξίας Back To Top